Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
468/2023
150,00 € Obec Zákamenné Gruchalová Elena
29. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
008/2024
0,00 € Obec Zákamenné Serdel Patrik
29. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
470/2023
0,00 € Obec Zákamenné Pidíková Božena
29. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
007/2024
0,00 € Obec Zákamenné Sochuliaková Mária
29. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
469/2023
0,00 € Obec Zákamenné Beňuš Kamil
29. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
471/2023
0,00 € Obec Zákamenné Večerek Martin
29. December 2023
Kúpna zmluva - pozemky
472/2023
27 400,00 € Renger Viera Obec Zákamenné
29. December 2023
Poistná zmluva - poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení
009/2024
806,40 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zákamenné
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár na rok 2024
010/2024
1 126,80 € Spišská katolická charita Obec Zákamenné
29. December 2023
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO
473/2023
5 924,25 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Zákamenné
28. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
467/2023
10,00 € Obec Zákamenné Polťák Dušan
28. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
466/2023
10,00 € Obec Zákamenné Durčáková Anna
28. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
465/2023
10,00 € Obec Zákamenné Večerková Marta
28. December 2023
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "MŠ Zákamenné"
464/2023
24 960,00 € MODIOR architects and engineers s.r.o. Obec Zákamenné
28. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
463/2023
204,00 € Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. Obec Zákamenné
22. December 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - papier, sklo, šatstvo, textílie
462/2023
0,00 € Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava Obec Zákamenné
22. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o odvoze odpadu č. 1/2007
006/2024
0,00 € Združenie BIELA ORAVA, pre všestranný rozvoj obcí regiónu Biela Orava Obec Zákamenné
22. December 2023
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
461/2023
100,00 € Obec Zákamenné Lokajová Štefánia
21. December 2023
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
460/2023
0,00 € Obec Zákamenné Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967
21. December 2023
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
005/2024
0,00 € Obec Zákamenné Šimjak Peter