Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet vodojem
049/2024
8,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet KD
048/2024
8,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet HZ
047/2024
6,50 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet OU
046/2024
7,00 € GIGAnet s. r. o. Obec Zákamenné
20. Február 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do DS - 24ZSS32085590008
045/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Zákamenné
16. Február 2024
Zmluva č. D 1/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
041/2024
56 700,00 € Obec Zákamenné Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné
16. Február 2024
Zmluva č. D 3/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
042/2024
1 000,00 € Obec Zákamenné Ľudová hudba Kamenčan
16. Február 2024
Zmluva č. D 4/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
043/2024
4 500,00 € Obec Zákamenné Ľudová hudba Kamenčan
16. Február 2024
Zmluva o dielo č. L24/0096 - odber vzoriek vody z obecného vodovodu
044/2024
4 350,24 € Obec Zákamenné INGEO-ENVILAB, s.r.o.
15. Február 2024
Poistenie majetku a zodpoved. za škodu PO a pod. FO č. 6830115250
039/2024
4 495,28 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Zákamenné
15. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
040/2024
150,00 € Obec Zákamenné Maslanová Júlia
14. Február 2024
Dodatok č. 2 ku zmluve č. SZ009/2022 - zmluva o zavedení a realizácií systému zberu oddelenie zbieraných zložiek KO z domácnosti s obsahom neb. látok
037/2024
0,00 € DETOX s.r.o. Obec Zákamenné
14. Február 2024
Zmluva č. U/5/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
038/2024
4,00 € Obec Zákamenné Šimjaková Terézia
12. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
035/2024
400,00 € Obec Zákamenné Zvonár Ján
12. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
036/2024
30,00 € Obec Zákamenné Sumihorová Jana
9. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
031/2024
30,00 € Obec Zákamenné Večerková Lenka
9. Február 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
032/2024
100,00 € Obec Zákamenné Jana Hulínová
9. Február 2024
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 50102785 - SOU kopírka
033/2024
55,70 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Obec Zákamenné
9. Február 2024
Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení č. 6830114485
034/2024
806,40 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Zákamenné
9. Február 2024
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a FO č. 6830115269
480/2023
5 924,25 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Zákamenné