Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
100/2024
400,00 € Obec Zákamenné Blahút Daniel
5. Apríl 2024
Zmluva č. D 7/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
099/2024
2 500,00 € Obec Zákamenné Gazdovská technika
5. Apríl 2024
RZ na realizáciu stavebných prác č. RZ zhotoviteľa 001/2024 - Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom v obci Zákamenné
102/2024
42,00 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Obec Zákamenné
5. Apríl 2024
Dodatok k HLZ č. 24/7051/001 - 27.ročník obecného plesu
103/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Zákamenné
4. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva - 27.ročník obecného plesu
098/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Zákamenné
3. Apríl 2024
Zánik poistnej zmluvy č. 9060085498 - havarijne poistenie vozidla
094/2024
142,94 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Zákamenné
3. Apríl 2024
Zmluva na servisné služby Schindler č. 0135653324 307/21 Sch - výťah ObZS úprava cien
095/2024
0,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Obec Zákamenné
3. Apríl 2024
Dohoda o ukončení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
096/2024
0,00 € Obec Zákamenné Balúnová Mária
3. Apríl 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
097/2024
0,00 € Obec Zákamenné Sumihorová Viktória
28. Marec 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
093/2024
30,00 € Obec Zákamenné Škunta Peter
26. Marec 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
087/2024
100,00 € Obec Zákamenné LANTASTIK SK, spol. s r. o.
26. Marec 2024
Zmluva o spolupráci "Beseda - Orava ako ju nepoznáme"
088/2024
100,00 € Gluštíková Oľga, Mgr. Obec Zákamenné
26. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
089/2024
0,00 € Obec Zákamenné Beňuš Ľudovít
26. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
090/2024
0,00 € Obec Zákamenné Zavoďanová Božena
26. Marec 2024
Zmluva č. C/180/2024 o prenájme miesta na pohrebisku
091/2024
7,00 € Obec Zákamenné Zavoďanová Božena
26. Marec 2024
Kúpna zmluva - pozemok
092/2024
54 680,00 € Kováčiková Daniela, Mgr. Obec Zákamenné
22. Marec 2024
Zmluva č. 524 053 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
086/2024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Zákamenné
18. Marec 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
084/2024
0,00 € Obec Zákamenné Mikula Ľubomír
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobal. výrobkov
085/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Zákamenné
15. Marec 2024
Zmluva č. D 6/2024 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
079/2024
1 000,00 € Obec Zákamenné ZDRUŽENIE SM NÁDEJ