Centrálny register zmlúv

Obec Zákamenné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 3/2024 Rekonštrukcia chodníka - Ulica Jána Vojtaššáka
145/2024
107 976,67 € Goral group s.r.o. Obec Zákamenné
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
142/2024
150,00 € Obec Zákamenné Belicajová Martina, Mgr.
20. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
143/2024
0,00 € Obec Zákamenné Boboň Jozef
20. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
144/2024
0,00 € Obec Zákamenné Vrábeľ Štefan
17. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov polyfunkčného kultúrneho domu
141/2024
450,00 € Obec Zákamenné Vrábeľová Darina
16. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 2/2024 "Rozšírenie kapacít materskej školy v Zákamennom"
140/2024
623 227,61 € HATTER s.r.o. Obec Zákamenné
15. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
138/2024
0,00 € Obec Zákamenné Bartek Marián
15. Máj 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
139/2024
0,00 € Obec Zákamenné Tereštík Marek
14. Máj 2024
Nájomná zmluva - pozemok na parkovisko ihrisko RODINKA
134/2024
450,00 € Hujčáková Emília Obec Zákamenné
14. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve - zamenná zmluva pozemok
135/2024
0,00 € Anton Klimčík, s.r.o. Obec Zákamenné
14. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve - vecné bremeno
136/2024
0,00 € Anton Klimčík, s.r.o. Obec Zákamenné
14. Máj 2024
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 273/2024
137/2024
4 039,68 € Commander Services s.r.o. Obec Zákamenné
13. Máj 2024
Zmluva o výpožičke - užívanie pozemku a nebytového priestoru
132/2024
0,00 € Obec Zákamenné Priechodský Radovan
13. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
133/2024
60,00 € Obec Zákamenné Klimčíková Erika
10. Máj 2024
Dodatok č. 1 - byt č. 3 - byt. dom 53/20
130/2024
143,80 € Obec Zákamenné Hušlová Alžbeta
10. Máj 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov starého kultúrneho domu
131/2024
0,00 € Obec Zákamenné Telovýchovná jednota Tatran Zákamenné
7. Máj 2024
Serviná a materiálová zmluva č. 40103052 - Bizhub C258 K41383 farebná
129/2024
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Obec Zákamenné
6. Máj 2024
Mandátna zmluva č. 1/2024 na výkon stavebného dozoru "Rozšírenie kapacít materskej školy v Zákamennom"
128/2024
14 000,00 € Ing. Tomáš Morawa Obec Zákamenné
6. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - OM Ulica J.Vojtaššáka 1035/26
127/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Zákamenné
29. Apríl 2024
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č.z. A12951022 - Pro Biznis Extra
122/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Zákamenné