Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00931
45,00 € Obec Čachtice Tomišová Darina
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00930
10,00 € Obec Čachtice Milan Čejtei
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00382
10,00 € Obec Čachtice Milan Čejtei
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00929
30,00 € Obec Čachtice Milan Čejtei
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00928
15,00 € Obec Čachtice Šedivá Eva
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00927
15,00 € Obec Čachtice Šedivá Eva
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0969
30,00 € Obec Čachtice Olachová Lívia
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0968
15,00 € Obec Čachtice Slanina Jozef
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0967
30,00 € Obec Čachtice Kačicová Marianna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0966
10,00 € Obec Čachtice Chytilová Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0965
10,00 € Obec Čachtice Jurigová Irena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0964
30,00 € Obec Čachtice Jurigová Irena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0963
30,00 € Obec Čachtice Jurigová Irena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0962
30,00 € Obec Čachtice Hanáková Janka
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0960
15,00 € Obec Čachtice Hanák Bohuslav
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0959
30,00 € Obec Čachtice Hanák Bohuslav
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0958
15,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0957
30,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0956
30,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0955
10,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna