Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 - Pochovávanie basy I.
Zmluva o dielo č. 1/2024 - Pochovávanie basy I.
250,00 € Juraj Vlček Obec Čachtice
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
22. Február 2024
Kúpna zmluva č. 14/2023
Kúpna zmluva č. 14/2023
106,00 € Obec Čachtice Ing. Michal Perejda
14. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01027
30,00 € Obec Čachtice Mária Gažiová
13. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01026
10,00 € Obec Čachtice Stankovičová Daniela
12. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 4/2023 - Dot.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie číslo 4/2023 - Dot.
1 000,00 € Obec Čachtice HC TATRÍN Čachtice
1. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01025
30,00 € Obec Čachtice Šimo Jozef
25. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01024
10,00 € Obec Čachtice Miroslav Gregorka
22. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 308/10/2023
117,17 € Obec Čachtice Poľnohospodárske družstvo Čachtice
22. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
Zmluva o nájme bytu č. 009/29/2023
132,91 € Obec Čachtice Mgr. Mária Halienková
18. Január 2024
Kúpna zmluva č. 13/2023
Kúpna zmluva č. 13/2023
1 200,00 € Obec Čachtice Ing. Jarmila Zaťková, Ing. Igor Zaťko
15. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01023
30,00 € Obec Čachtice Keraková Petronela
12. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01022
15,00 € Obec Čachtice Škarka Dalibor
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. IROP-P-Z-302021AVZ9-1759/2021 zo dňa 14.10.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP č. IROP-P-Z-302021AVZ9-1759/2021 zo dňa 14.10.2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Čachtice
8. Január 2024
Kúpna zmluva č. 11/2023-pm
Kúpna zmluva č. 11/2023-pm
1 566,00 € Obec Čachtice Norbert Juriga
8. Január 2024
Kúpna zmluva č. 12/2023-pm
Kúpna zmluva č. 12/2023-pm
1 753,00 € Obec Čachtice Pavol Vido
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01020
30,00 € Obec Čachtice Belák Vladimír
5. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01021
15,00 € Obec Čachtice Bumbálová Magdaléna
2. November 2023
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
Dodatok č. 13 k Zmluve č. 1010032006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. Obec Čachtice