Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0958
15,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0957
30,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0956
30,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0955
10,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0954
15,00 € Obec Čachtice Sedláčková Anna
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0953
30,00 € Obec Čachtice Harmadyová Mária
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0952
30,00 € Obec Čachtice Dvorská Ľudmila
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0951
30,00 € Obec Čachtice Dvorská Ľudmila
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/0950
15,00 € Obec Čachtice Remiš Peter
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00934
10,00 € Obec Čachtice JUDr. Ján Šinkovic
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00949
15,00 € Obec Čachtice Švecová Milada
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00948
30,00 € Obec Čachtice Švecová Milada
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00947
30,00 € Obec Čachtice Pardavý Jozef
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00946
30,00 € Obec Čachtice Šimo Vincent
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00945
15,00 € Obec Čachtice Šimo Vincent
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00944
30,00 € Obec Čachtice Galányová Gabriela
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00943
10,00 € Obec Čachtice Kačányová Ružena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00942
15,00 € Obec Čachtice Kačányová Ružena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00941
15,00 € Obec Čachtice Kačányová Ružena
7. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00940
30,00 € Obec Čachtice Vido Bohumír