Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01006
100,00 € Obec Čachtice Irena Opatovská
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01007
15,00 € Obec Čachtice Hrabinová Viera
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01008
30,00 € Obec Čachtice Krištofíková Oľga
15. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01009
30,00 € Obec Čachtice Prokop Jozef
15. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23157785
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23157785
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
14. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
Zmluva o umeleckom výkone
500,00 € Daniel Mankovický Obec Čachtice
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
222,00 € ITSEN, s. r. o. Obec Čachtice
14. November 2023
Zmluva o dielo č. 11/2023
Zmluva o dielo č. 11/2023
19 850,00 € Peter Drahoš Obec Čachtice
10. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2007/01005
15,00 € Obec Čachtice Jozef Šicko
3. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01004
10,00 € Obec Čachtice Mariana Opatovská
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01003
15,00 € Obec Čachtice Irena Barteková
2. November 2023
Zmluva o dielo č. 7/2023
Zmluva o dielo č. 7/2023
60,00 € Zuzana Dlugošová Obec Čachtice
2. November 2023
Zmluva o dielo č. 6/2023
Zmluva o dielo č. 6/2023
150,00 € Filip Belko Obec Čachtice
2. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23083268
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A23083268
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Čachtice
2. November 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Čachtice
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice MUDr. Oľga Krč-Turbová
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice Mgr. Marcela Fecsuová - Lekáreň Čachtická
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice GPA Kováč, s. r. o.
2. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice Praktik ZD, s. r. o.
2. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice MUDr. Imrich Barták