Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Zmluva o zriadení účtu
Zmluva o zriadení účtu č. 1/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Čachtice
8. Apríl 2022
Zmluva č. 1/2022 - KD o nájme nebytových priestorov
Zmluva č. 1/2022 - KD o nájme nebytových priestorov
0,00 € obec Čachtice Boris Šimo
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022 - KD o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2022 - KD o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Čachtice Boris Šimo
4. Máj 2022
Zmluva č. 322 0336 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 322 0336
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Čachtice
23. Máj 2022
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou
Zmluva o spolupráci s pohrebnou službou
0,00 € Obec Čachtice Obec Častkovce
23. Máj 2022
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení stravovania
Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení stravovania
0,00 € Z & J SK, s. r. o. Obec Čachtice
25. Máj 2022
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s. Obec Čachtice
10. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
Zmluva o zriadení vecných bremien
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
10. Jún 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
Zmluva o zriadení vecných bremien 1
0,00 € Západoslovenská distribučná, a. s. Obec Čachtice
10. Jún 2022
Zámenná zmluva č. 2
Zámenná zmluva č. 2
0,00 € Ľudovít Hrabina Obec Čachtice
11. Júl 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1545/2015
Doplnená
0,00 € Trenčíanske vodárne a kanalizácie, a. s. Obec Čachtice
11. Júl 2022
OOU 1/2022
OOU 1/2022
0,00 € Jery, s. r. o. Obec Čachtice
11. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky " Zmluva o SOÚ_AU"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky " Zmluva o SOÚ_AU"
0,00 € Ing. Mária Kasmanová Obec Čachtice
11. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky " Zmluva o SOÚ_BOZP_PO"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti web stránky " Zmluva o SOÚ_BOZP_PO"
0,00 € Firex Slovakia, s. r. o. Obec Čachtice
28. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej posudkovej činnosti.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zdravotnej posudkovej činnosti.
0,00 € MUDr. Milan Hetflajš Obec Čachtice
29. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálnej ochrany " Zmluva o SOÚ_CLOUD"
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálnej ochrany " Zmluva o SOÚ_CLOUD"
0,00 € Comtec, s. r. o. Obec Čachtice
29. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZS-03-07-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation, s. r. o. Obec Čachtice
29. Júl 2022
Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv
CRZ-03-07-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation, s. r. o. Obec Čachtice
29. Júl 2022
Zmluva o prevádzke webového sídla
SOP-03-07-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation, s. r. o. Obec Čachtice
29. Júl 2022
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
CUET-03-07-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation, s. r. o. Obec Čachtice