Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 2022/12/04
Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo č. 2022/12/04
978 658,64 € CS, s. r. o. Obec Čachtice
22. Máj 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
889 426,01 € Colas Slovakia, s. r. o. Obec Čachtice
14. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 001/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice"
Zmluva o dielo č. 001/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice"
839 866,59 € IZOTECH Group, spol. s r. o. Obec Čachtice
23. Január 2023
Zmluva o dielo č. 2022/12/04
Zmluva o dielo č. 2022/12/04
714 323,35 € CS, s. r. o. Obec Čachtice
21. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
Zmluva o dielo č. 1/2023 - Zberný dvor Čachtice
Doplnená
647 489,76 € IZOTECH Group, spol. s r. o. Obec Čachtice
11. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BWT3
Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BWT3
353 950,38 € Slovenská sieťová a inovačná agentúra Obec Čachtice
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BWT3
Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2021-68/BWT3
Doplnená
353 950,38 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Čachtice
23. September 2022
Zmluva o dielo č. 11/2022
Zmluva o dielo č.11/2022
273 395,46 € Stavjam, s r. o. Obec Čachtice
14. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 7/2022
Zmluva o dielo č. 7/2022
Doplnená
279 916,32 € Stavjam, s r. o. Obec Čachtice
1. August 2023
Zmluva o dielo č. 5/2023
Zmluva o dielo č. 5/2023
194 870,41 € Lados, s. r. o. Obec Čachtice
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-085/2023-SOIROP-302071BQWS
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-085/2023-SOIROP-302071BQWS
188 885,12 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Čachtice
23. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK *SR na rok 2023 č. MK-6356/2022-180
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK *SR na rok 2023 č. MK-6356/2022-180
150 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Obec Čachtice
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1141/2024-M_ODFSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1141/2024-M_ODFSS
139 020,00 € Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny Sr Obec Čachtice
20. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1631/2023-M_ODFSS
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 1631/2023-M_ODFSS
125 532,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Čachtice
20. Október 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
104 486,16 € Messer Medial Home Care Slovakia, s. r. o Obec Čachtice
23. August 2023
Zmluva o dielo č. 6/2023 Kultúrny dom v obci Čachtice stavebné práce
Zmluva o dielo č. 6/2023 Kultúrny dom v obci Čachtice stavebné práce
Doplnená
94 552,00 € ArtMetal, s. r. o. Obec Čachtice
5. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
59 676,00 € ERGAprojekt, s. r. o . Obec Čachtice
22. December 2022
Kúpna zmluva č. 1
Kúpna zmluva č. 1/2022
54 000,00 € Marián Šupa Obec Čachtice
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MPSVaR SR
Doplnená
50 000,00 € Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Čachtice
4. August 2023
Kúpna zmluva č. 90003989
Kúpna zmluva č. 90003989
40 203,00 € Autoštýl, a. s. Obec Čachtice