Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke energii
Zmluva o združenej dodávke energii
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1 / 5100001960 / 2024
0,00 € ZSE energia, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.
0,00 € Obec Čachtice Súkromná materská škola Čachtice, n. o.
29. December 2023
Dodatok č. 9 k Flotilovej zmluve č. 1000827656
Dodatok č. 9 k Flotilovej zmluve č. 1000827656
0,00 € Allianz-Slovenská poisťovňa., a. s Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o dielo č. 15/2023
Zmluva o dielo č. 15/2023
29 853,66 € Športové stavby, s. r. o. Obec Čachtice
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/509
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/509
9 600,00 € Ministerstvo financií SR Obec Čachtice
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva 2007/01018
100,00 € Obec Čachtice Gablovský Tibor
22. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01019
100,00 € Obec Čachtice Jana Krivosudská
18. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01017
45,00 € Obec Čachtice Miroslav Johanovský
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01014
15,00 € Obec Čachtice Mgr. Janka Šujanová
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01015
30,00 € Obec Čachtice Mgr. Janka Šujanová
14. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/01016
30,00 € Obec Čachtice Klučárová Jaroslava
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00880
30,00 € Obec Čachtice Jozef Talian
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00879
15,00 € Obec Čachtice Piatková Gabriela
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00878
30,00 € Obec Čachtice Šimová Bernardína
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00877
30,00 € Obec Čachtice Seltzman Tatiana
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00876
15,00 € Obec Čachtice Ing. Juraj Lackovič
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00875
30,00 € Obec Čachtice Raganová Iveta
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00874
10,00 € Obec Čachtice Žáková Lenka