Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00877
30,00 € Obec Čachtice Seltzman Tatiana
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00876
15,00 € Obec Čachtice Ing. Juraj Lackovič
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00875
30,00 € Obec Čachtice Raganová Iveta
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00874
10,00 € Obec Čachtice Žáková Lenka
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00873
100,00 € Obec Čachtice Lacková Petronela
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00872
15,00 € Obec Čachtice Jozef Urban
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00871
30,00 € Obec Čachtice Štefan Chytil
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00870
15,00 € Obec Čachtice Mikulášová Alena
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00869
30,00 € Obec Čachtice Labudík Milan
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00868
10,00 € Obec Čachtice Augustínová Anna
13. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00867
15,00 € Obec Čachtice Gulánová Dagmar
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00902
10,00 € Obec Čachtice Vargová Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00901
15,00 € Obec Čachtice Vargová Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00900
30,00 € Obec Čachtice Vargová Irena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00899
15,00 € Obec Čachtice Bilá Božena
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00898
100,00 € Obec Čachtice Gregorka Peter
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00897
100,00 € Obec Čachtice Olach Martin
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00896
30,00 € Obec Čachtice Imriška Ján
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00895
30,00 € Obec Čachtice Klimek Ján
12. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00894
15,00 € Obec Čachtice Labudík Milan