Centrálny register zmlúv

Obec Čachtice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 2 k zmluve č. 110 10 773 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
0,00 € Marius Pedersen, a. s. Obec Čachtice
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00926
15,00 € Obec Čachtice Hankócy Marek
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00925
30,00 € Obec Čachtice Šiška Juraj
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00923
30,00 € Obec Čachtice Nemčeková Zuzana
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00922
15,00 € Obec Čachtice Lackovičová Mariana
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00921
10,00 € Obec Čachtice Šugár Emil
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00920
15,00 € Obec Čachtice Parčiová Štefánia
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00919
45,00 € Obec Čachtice Holla Martin
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00918
30,00 € Obec Čachtice Urban Peter
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00917
30,00 € Obec Čachtice Čavojský Jozef
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00916
30,00 € Obec Čachtice Čavojský Jozef
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00915
30,00 € Obec Čachtice Vladová Eva
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00914
15,00 € Obec Čachtice Vladová Eva
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00913
30,00 € Obec Čachtice Elischerová Ľudmila
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00912
15,00 € Obec Čachtice Elischerová Ľudmila
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00911
15,00 € Obec Čachtice Juris Rudolf
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00910
45,00 € Obec Čachtice Čavarová Alena
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00987
30,00 € Obec Čachtice Ing. Ján Kozempel
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00909
15,00 € Obec Čachtice Pánik Jozef
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00908
15,00 € Obec Čachtice Hostačná Eva