Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
prevod spoluvlastníckeho podielu 3/120-ny na parc.č.1005
2024/29
1 064,00 € Milan Vavrinec Obec Sološncia
5. Jún 2024
dodávka pitnej vody na adrese Školská 21/4, Sološnica
2024/30
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, Obec Solosnica
3. Jún 2024
dodávka tovru v programe Skolské ovocie
2024/28
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Obec Sološncia
29. Máj 2024
prenájom pozemku 5m2
2024/27
130,00 € Obec Sološnica Alza.sk s.r.o.
16. Máj 2024
Tvorba a čerpanie soc.fondu 2024
2024/25 /dod1
0,00 € Obec Sološnica ZO OZ PšaV
16. Máj 2024
Zmluva o dielo - výstavba kalojemu
2024/26
106 566,40 € BioCompacT spol. s r.o. Obec Sološncia
15. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie
2024/24
25,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p. Obec Sološnica
23. Apríl 2024
Zmluva o pripojení na obecnú kanalizáciu
452/2024
1,20 € Obec Sološnica VEĽŠMIDOVÁ Antónia
22. Apríl 2024
zmena článku IV. a VI. k zmluve zo dňa 9.5.2011
2024/23/dod č.5
1 530,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Sološncia
16. Apríl 2024
poskytnutie finančného príspevku na Krumpolový deň 2024
2024/22
1 600,00 € Obec Sološnica Nadácia EPH
30. Marec 2024
poskytnutie materiálového daru - betón
2024/21
0,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
27. Marec 2024
poskytnutie dotácie pre DHZO
2024/20
3 000,00 € Obec Sološnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
25. Marec 2024
Malý občiansky projekt Výmena mobiliáru v ZŠ Sološnica
2024/18/MOP
400,00 € Eliška Biksadská Obec Sološnica
25. Marec 2024
Malý občiansky projekt Revitalizácia terasy pri KD
2024/15/MOP
500,00 € Petronella Pohanková Obec Sološncia
25. Marec 2024
Malý občiansky projekt: Drevorezba s prietokom vody
2024/16/MOP
500,00 € Ferdinand Bartek Obec Solosnica
25. Marec 2024
Malý občiansky projekt Nilen knihy v knižnici
2024/19/MOP
200,00 € Zuzana Šiškovičová Obec Sološnica
25. Marec 2024
Malý občiansky projekt Nevieš to povedať? Tak si sadni - lavička priateľstva
2024/17/MOP
500,00 € Jana Kaňková Obec Sološncia
4. Marec 2024
deaktivácia mobilného internetu
2024/9
0,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Sološnica
4. Marec 2024
poskytnutie dotácie na projekt Obnova materiálno technického vybavenia kolektívov detí Plameň
2024/13/dot.2
1 000,00 € DHZ Sološnica Obec Sološncia
4. Marec 2024
poskytnutie finančného daru na podujatopravu sociálnych zariadení v ZŠ Sološnica
2024/11
25 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.