Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriky do distribučnej sústavy apoločnosti ZD a.s
2023/37
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Sološncia
22. August 2023
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky a o dodávke pitnej vody - hasičská zbrojnica
2023/36
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Úprava autobusovej zastávky a jej okolia v Sološnici\\\"
2023/35/dot
9 450,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
11. August 2023
poskytnutie daru - výpočtovej techniky k plneniu OPIS (CIZMA)
2023/32
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Sološnica
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Krumpolový deň 2023\\\"
2023/33/dot
2 700,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici\\\"
2023/34/dot
1 500,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
8. August 2023
poskytnutie NFP na proejkt Riešenie migračných výziev v obci Sološnica
2023/31/NFP
28 600,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
20. Júl 2023
zmena Prílohy č.1 - opis systému triedeného zberu na území obce Sološnica
2023/30 dod1
0,00 € ENVI-PAK, a.s Obec Sološnica
4. Júl 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 26.5.2023 - doplnenie označenia nehnuteľnosti
2023/29/dod1
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica
28. Jún 2023
Fotovoltaika na streche ČOV
2023/26
25 633,00 € MDM group s.r.o. Obec Sološnica
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-006-001
2023/28 dod1
5 985,00 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
28. Jún 2023
Ddoatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-008-001
2023/27 dod1
29 612,59 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
27. Jún 2023
Doplnenie poistenia - Lávka pre peších v zóne C a stojisko na bicykle
2023/25 - dodatok č.3
65,43 € Generali poisťovňa Obec Sološnica
7. Jún 2023
poskyntutie dotácie na realizáciu projektu S novou akvizíciou k novým informáciám
2023/24
1 500,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
7. Jún 2023
prevod vlastníckeho podielu pod nehnuteľnosťou - diel č. 11 a 12 - celkom 13m2
2023/23
195,00 € Obec Sološnica Čechotovský Ivan, Ing,. Čechototovský Ivan a manželka Jana
1. Jún 2023
Zámenná zmluva
2023/22
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica
30. Máj 2023
dodávky ovocia a zeleniny a výrobkov z nich - školský program 2023-2024
2023/21
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Obec Sološnica
26. Máj 2023
poskytnutie sponzrského príspevku na projekt Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici
2023/19
3 500,00 € Obec Sološnica ALAS Slovakia, s.r.o.
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/16/ dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/18/dodatk č.1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica