Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2022
vykonanie diela Hasičská zbrojnica - prístavba
2022/34
273 285,07 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
15. August 2022
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K035-222-13 zo dňa 18.7.2018
2022/26
108 600,15 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
22. December 2022
rekonštrukcia lávky pre peších v zóne B
2022/44
34 835,57 € Jozef Čermák Obec Sološnica
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/23
34 797,50 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
4. Máj 2023
\\\"Rekonštrukcia lávky- námestia obce Sološnica\\\" - lávka pre peších v zóne \\\"C\\\"
2023/12
31 171,15 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Obec Sološnica
29. Marec 2023
IROP
2023/8 IROP-CLLD-Q425-512-008-001
29 666,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
4. December 2022
Prevod vlastníckeho podielu 1/1-na na parcele č.1047
2022/40
14 500,00 € Agropartener spol.s.r.o. Obec Sološnica
11. Máj 2022
poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu Drvenie má u nás zelenú
2022/8
13 980,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Sološnica
4. Máj 2023
poskynutie finančného daru na modernizáciu obecnej knižnice
2023/11
13 500,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
20. Máj 2022
traktorový náves Pronar T671
2022/13
11 640,00 € Agropat s.r.o. Obec Sološnica
6. Október 2022
zmluva o posktnutí podpory
2022/37
11 055,00 € Slovesnká agentúra životného prostredia Obec Sološnica
6. Máj 2023
poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
2023/13
8 698,00 € Obec Sološnica Úrad vlády Slovenskej republiky
3. August 2022
vypracovanie zmien a doplnkov k ÚP obce Sološnica
2022/25
7 500,00 € Ing.Arch. Alžbeta Káčerová Obec Sološnica
1. Júl 2022
spolupráca a finančná spoluúčať pri projektovej dokumentácii na cyklochodník
2022/22
7 120,00 € Obec Plavecké Podhradie Obec Sološnica
4. Máj 2023
Poskytnutie finančného daru na nákup fotovoltických panelov na ČOV
2023/10
7 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
7. Február 2023
finančná podpora projektu Modernizácia knižnice v Sološnici
2023/2
6 800,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
29. Marec 2023
Poskytnutie príspevku na projekt Sojisko na bickyle a kolobežky
IROP-CLLD-Q425-512-006-001
5 985,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
8. Jún 2022
poskytnutie podpory na proejkt Bližšie k prírode
2022/16
3 935,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
5. Január 2023
výkon odborne spôsobilej osoby ZaD UP
2023/1
3 600,00 € Old Port Capital s.r.o. Obec Sološnica
26. Máj 2023
poskytnutie sponzrského príspevku na projekt Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici
2023/19
3 500,00 € Obec Sološnica ALAS Slovakia, s.r.o.