Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
kúpa pozemkov na reg. E KN v podiele 1/1- na : 1048, 1049,1050 a 1051
2023/50
35 000,00 € Mária Vaňková Obec Sološnica
28. November 2023
Zmena rozsahu diela
2023/49/ dod1
9 326,60 € TEXOCOR s.r.o. Obec Sološnica
21. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena rozpočtu
2023/47/dod1
15 296,24 € Fendi,s.r.o. Obec Sološnica
21. November 2023
zabezečenie vykonávania aktivačnej činnosti v roku 2024
2023/48
0,00 € Obec Sološnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
8. November 2023
zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriky
2023/45
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Solosnica
30. Október 2023
doplnenie odberného miesta - Pri pálenici 612
2023/44 dod2
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Sološncia
20. Október 2023
výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku
2023/43 - výpožička
0,00 € Obec Sološnica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
18. Október 2023
poskytnutie finančného príspevku na projekt Ovocná alej
2023/41
1 115,00 € Obec Sološnica Nadácia TIPSPORT
18. Október 2023
úprava autobusovej zastávky
2023/42
7 696,61 € TEXOCOR s.r.o. Obec Solosnica
3. Október 2023
dodatok č. 1 a 2 - zapojenie FTVE - výrobné zariadenie
2023/38 dod
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica
3. Október 2023
poskytovanie služieb
2023/40
0,00 € O2 Slovakia sro. Obečc Sološnica
11. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriky do distribučnej sústavy apoločnosti ZD a.s
2023/37
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Sološncia
22. August 2023
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky a o dodávke pitnej vody - hasičská zbrojnica
2023/36
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Úprava autobusovej zastávky a jej okolia v Sološnici\\\"
2023/35/dot
9 450,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
11. August 2023
poskytnutie daru - výpočtovej techniky k plneniu OPIS (CIZMA)
2023/32
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Sološnica
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Krumpolový deň 2023\\\"
2023/33/dot
2 700,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
11. August 2023
Poskytnutie dotácie na projekt \\\"Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici\\\"
2023/34/dot
1 500,00 € Obec Sološnica Bratislavský samosprávny kraj
8. August 2023
poskytnutie NFP na proejkt Riešenie migračných výziev v obci Sološnica
2023/31/NFP
28 600,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
20. Júl 2023
zmena Prílohy č.1 - opis systému triedeného zberu na území obce Sološnica
2023/30 dod1
0,00 € ENVI-PAK, a.s Obec Sološnica
4. Júl 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 26.5.2023 - doplnenie označenia nehnuteľnosti
2023/29/dod1
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica