Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100649
20,00 € Obec Sološnica FRÜHAUF Stanislav
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100654
20,00 € Obec Sološnica Lačný Vladimír
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100651
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Mária
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.20232/0100653
20,00 € Obec Sološnica ČIŽMÁRIKOVÁ Oľga
21. Február 2023
bezodplatné odovzdanie nehnuteľnosti - pozemok reg. C KN, parc.č. 1950/7
2023/6
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava Obec Sološnica
13. Február 2023
zmena poplatkov za ročné aktualizačné a licenčné poplatky
2023/4/dodatok 5
333,01 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Sološnica
13. Február 2023
Kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027
2023/5/ KZ
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku, MŠ Sološnica Obec Sološnica
7. Február 2023
finančná podpora projektu Modernizácia knižnice v Sološnici
2023/2
6 800,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
5. Január 2023
výkon odborne spôsobilej osoby ZaD UP
2023/1
3 600,00 € Old Port Capital s.r.o. Obec Sološnica
22. December 2022
dodávka elektrickej energie v roku 2023
2022/43
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica
22. December 2022
rekonštrukcia lávky pre peších v zóne B
2022/44
34 835,57 € Jozef Čermák Obec Sološnica
19. December 2022
darovanie 2 ks tabletový počítač Samsung Galaxy
2022/42
0,00 € Slovenská republika - štatistický úrad SR Obec Sološnica
14. December 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100647
20,00 € Obec Sološnica HAJDÚCH Alojz
9. December 2022
predaj a kúpa mlieka v rámci projektu ŠKOLSKÝ PROGRAM
2022/41
0,00 € RAJO s.r.o. Obec Sološnica
4. December 2022
Prevod vlastníckeho podielu 1/1-na na parcele č.1047
2022/40
14 500,00 € Agropartener spol.s.r.o. Obec Sološnica
29. November 2022
realizovanie činnosti v zmylse zákona o pomoci v hmotnej núdzi
2022/39
0,00 € Obec Sološnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/1
0,98 € Obec Sološnica Ing. Alena Veruzábová
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/3
0,98 € Obec Sološnica Viera Polcková
2. November 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
2022/Vk/2
0,98 € Obec Sološnica Juhanesovič Ivan
31. Október 2022
práce naviac, ktoré sú nevyhnutné k realizácii diela Parkoviská pri ihrisku
2022/38/D1
3 411,41 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica