Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 26.5.2023 - doplnenie označenia nehnuteľnosti
2023/29/dod1
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica
28. Jún 2023
Fotovoltaika na streche ČOV
2023/26
25 633,00 € MDM group s.r.o. Obec Sološnica
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-006-001
2023/28 dod1
5 985,00 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
28. Jún 2023
Ddoatok č.1 k zmluve zo dňa 24.3.2023 o poskytnutí príspevku IROP_CLLD-Q425 -512-008-001
2023/27 dod1
29 612,59 € Obec Sološnica Občianske združenie PODHORAN
27. Jún 2023
Doplnenie poistenia - Lávka pre peších v zóne C a stojisko na bicykle
2023/25 - dodatok č.3
65,43 € Generali poisťovňa Obec Sološnica
7. Jún 2023
poskyntutie dotácie na realizáciu projektu S novou akvizíciou k novým informáciám
2023/24
1 500,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
7. Jún 2023
prevod vlastníckeho podielu pod nehnuteľnosťou - diel č. 11 a 12 - celkom 13m2
2023/23
195,00 € Obec Sološnica Čechotovský Ivan, Ing,. Čechototovský Ivan a manželka Jana
1. Jún 2023
Zámenná zmluva
2023/22
0,00 € Bačinský Ján a Mária Obec Sološnica
30. Máj 2023
dodávky ovocia a zeleniny a výrobkov z nich - školský program 2023-2024
2023/21
0,00 € Zdravo a chutne.com, s.r.o. Obec Sološnica
26. Máj 2023
poskytnutie sponzrského príspevku na projekt Modernizácia obecnej knižnice v Sološnici
2023/19
3 500,00 € Obec Sološnica ALAS Slovakia, s.r.o.
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/16/ dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/18/dodatk č.1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/17/dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ Malacky
2023/15
709,20 € Mesto Malacky Obec Sološnica
6. Máj 2023
poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
2023/13
8 698,00 € Obec Sološnica Úrad vlády Slovenskej republiky
4. Máj 2023
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO
2023/9
3 000,00 € Obec Sološnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
4. Máj 2023
\\\"Rekonštrukcia lávky- námestia obce Sološnica\\\" - lávka pre peších v zóne \\\"C\\\"
2023/12
31 171,15 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Obec Sološnica
4. Máj 2023
Poskytnutie finančného daru na nákup fotovoltických panelov na ČOV
2023/10
7 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
4. Máj 2023
poskynutie finančného daru na modernizáciu obecnej knižnice
2023/11
13 500,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
29. Marec 2023
Poskytnutie príspevku na projekt Sojisko na bickyle a kolobežky
IROP-CLLD-Q425-512-006-001
5 985,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran