Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2022
zmluva o posktnutí podpory
2022/37
11 055,00 € Slovesnká agentúra životného prostredia Obec Sološnica
4. Október 2022
dodatok č1 zmena termínu realizácie do 31.10.2022
2022/35 - dodatok č.1
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
4. Október 2022
umiestnenie loga firmy na podujatí Krumpolový deň
2022/36
500,00 € Obec Sološnica Real-K, s.r.o.
30. September 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100645
10,00 € Obec Sološnica NEMCOVÁ Veronika
27. September 2022
vykonanie diela Hasičská zbrojnica - prístavba
2022/34
273 285,07 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
20. September 2022
prenájom traktora
2022/33
450,00 € Juraj Zmek Obec Sološnica
8. September 2022
Prevod vlastníckeho podielu na diele 5 a 6 odčlenených z parcely č.465
2022/32
1 200,00 € Júlia Demková Obec Sološnica
30. August 2022
zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
2022/30
250,00 € Bontonfilm a.s. Obec Sološnica
30. August 2022
príspevok za poskytnutie reklamnej plochy
2022/31
1 000,00 € ALAS SLOVAKIA, s.r.o. Obec Sološnica
19. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100644
20,00 € Obec Sološnica ČIŽMÁRIKOVÁ Oľga
18. August 2022
dodatok č.2 k poisteniu majetku
2022/28
2 163,79 € Generali poisťovňa Obec Sološnica
18. August 2022
Poskytnutie individuálnej dotácie na úhradu časti nákladov projektu Vitaj včela!
2022/29
1 500,00 € Bratisalvský samosprávny kraj Obec Sološnica
15. August 2022
DODATOK Č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K035-222-13 zo dňa 18.7.2018
2022/26
108 600,15 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Sološnica
15. August 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.5.2022
2022/27
0,00 € Ružena Zahradníková Obec Sološnica
11. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100643
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Anna
9. August 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100642
20,00 € Obec Sološnica WEIDNEROVÁ Ľubica
3. August 2022
vypracovanie zmien a doplnkov k ÚP obce Sološnica
2022/25
7 500,00 € Ing.Arch. Alžbeta Káčerová Obec Sološnica
29. Júl 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100641
10,00 € Obec Sološnica KRAJČIROVIČOVÁ Štefánia
12. Júl 2022
Zmluva o dielo
2022/23
34 797,50 € Fendi s.r.o. Obec Sološnica
12. Júl 2022
Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu
1269
0,98 € Obec Sološnica Čavojský Stanislav