Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
spolupráca a finančná spoluúčať pri projektovej dokumentácii na cyklochodník
2022/22
7 120,00 € Obec Plavecké Podhradie Obec Sološnica
29. Jún 2022
vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť pri plnení stratégie a animačných aktivít
2022/21
2 484,00 € Občianske združenie Podhoran Obec Sološnica
22. Jún 2022
poskytnutie materiálneho daru - betón na zákaldovú dosku Prístavby hasičskej zbrojnice
2022/19
0,00 € Danucem Slovensko a.s. Obec Sološnica
22. Jún 2022
zvýšenie ceny plynu
2022/20/D1
25,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s. -Predaj elektr Obec Sološnica
13. Jún 2022
poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu Rekonštrukcia drevenej lávky
2022/18
19,50 € Danucem Slovensko a.s. Obec Sološnica
13. Jún 2022
umiestnenie reklamného letáku v priestorch MŠ
2022/17
34,60 € Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Obec Sološnica
8. Jún 2022
poskytnutie podpory na proejkt Bližšie k prírode
2022/16
3 935,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
3. Jún 2022
úprava a doplnenie niektorých ustanovení po uzatvorení dodávateľsko odberateľskej zmluvy
2022/15/D1
0,00 € Environmentálny fond Obec Sološnica
26. Máj 2022
prevod vlastníctva novoytvorenej parcely 562/2 - 7m2
2022/14/KZ
70,00 € Ružena Zahradníková Obec Sološnica
20. Máj 2022
poskytnutie dotácie z dotačného programu BRDS - výzva na podporu kultúry
2022/12
1 500,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Sološnica
20. Máj 2022
traktorový náves Pronar T671
2022/13
11 640,00 € Agropat s.r.o. Obec Sološnica
18. Máj 2022
Zmluva o dodávkach tovaru v Programe Školské ovocie na školský rok 2022/2023
2022/11
0,00 € Zdravo a Chutne com, s.r.o. Obec Sološnica
13. Máj 2022
úprava č.3 Nájopmnej zmluvy zo dňa 24.2.2022
2022/NZ -D/01
0,00 € Občianske združenie Podhoran Obec Sološnica
13. Máj 2022
Licenčná zmluva WinCITY komunikačný modul CRZ
2022/9
72,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Sološnica
11. Máj 2022
zmena rozsahu prác a cena k zmluve zo dňa 9.5.2011
2022/7
1 270,00 € RVC Senica s.r.o. Obec Sološnica
11. Máj 2022
poskytnutie finančného daru na realizáciu projektu Drvenie má u nás zelenú
2022/8
13 980,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Sološnica
9. Máj 2022
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR
2022/6
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Sološnica