Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/16/ dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/18/dodatk č.1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
zmena článkov III až VII zmluvy
2023/17/dodatok 1
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Sološnica
18. Máj 2023
spolufinancovanie záujmovej činnosti detí v CVČ Malacky
2023/15
709,20 € Mesto Malacky Obec Sološnica
6. Máj 2023
poskytnutie dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
2023/13
8 698,00 € Obec Sološnica Úrad vlády Slovenskej republiky
4. Máj 2023
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO
2023/9
3 000,00 € Obec Sološnica Dobrovoľná požiarna ochrana SR
4. Máj 2023
\\\"Rekonštrukcia lávky- námestia obce Sološnica\\\" - lávka pre peších v zóne \\\"C\\\"
2023/12
31 171,15 € ZEBRA STUDIO s.r.o. Obec Sološnica
4. Máj 2023
Poskytnutie finančného daru na nákup fotovoltických panelov na ČOV
2023/10
7 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
4. Máj 2023
poskynutie finančného daru na modernizáciu obecnej knižnice
2023/11
13 500,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
29. Marec 2023
Poskytnutie príspevku na projekt Sojisko na bickyle a kolobežky
IROP-CLLD-Q425-512-006-001
5 985,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
29. Marec 2023
IROP
2023/8 IROP-CLLD-Q425-512-008-001
29 666,00 € Obec Sološnica OZ Podhoran
24. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Počítačové modelovanie a 3D tlač
DOT3/2023
520,00 € ZRPŠ pri ZŠ Sološnica Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu Hojdačka pre deti
MOP2/2023
400,00 € Veronika Kovárová Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu: Prepájame generácie
MOP5/2023
400,00 € Lýdia Vláčilíková Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu :Edukačné aktivity v Materskej škole
MOP4/2023
400,00 € Eliška Biksadská Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu :Edukačné aktivity v školskom klube
MOP3/2023
400,00 € Eliška Biksadská Obec Sološnica
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: 3 športové udalosti v obci
DOT2/2023
800,00 € Iron Athlet Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu Svetlo v tme
MOP1/2023
400,00 € Zuzana Šiškovičová Obec Sološnica
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Festival na 4 sudoch 2023
DOT1/2023
1 180,00 € Materina dúška Obec Sološnica
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100650
20,00 € Obec Sološnica PFEILEROVÁ Mária