Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2007/0100547
20,00 € Obec Sološnica Botlo Ladislav
29. December 2023
Nájom nebytových priestorov v KD - miestnosť č.40
023/58/nájom
3 612,00 € Obec Sološnica Monika Čermáková
28. December 2023
zriadenie spoločného stavebného úradu
2023/57
0,00 € Obec Rohožník Obec Solosnica
28. December 2023
Bezodplatný prevod súpravy protipovodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
2023/56
0,00 € Slovesnká republika, Ministerstvo vnútra SR Obec Sološncia
20. December 2023
váženie, zber a likvidácia komunálneho odpadu v roku 2024
2023/53
40 834,66 € KOSIT WEST s.r.o. Obec Sološncia
20. December 2023
zber jedlých olejov na odbernom mieste ZŠ Sološnica
2023/55
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Sološncia
20. December 2023
dodanie elektriky v rokoch 2024 a 2025
2023/54
71 794,80 € Energie 2 Obec Solosnica
11. December 2023
prevod vladtníckeho podielu 1/60-na na pozemku reg.E KN parc.č. 1005
2023/52
405,40 € Milan Gáplovský Obec Sološncia
5. December 2023
zriadenie vecného bremena na parcelu 813/3 a 820/3
2023/51
235,00 € Obec Sološnica Bratislavská vodárenská spoločnosť
30. November 2023
kúpa pozemkov na reg. E KN v podiele 1/1- na : 1048, 1049,1050 a 1051
2023/50
35 000,00 € Mária Vaňková Obec Sološnica
28. November 2023
Zmena rozsahu diela
2023/49/ dod1
9 326,60 € TEXOCOR s.r.o. Obec Sološnica
21. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - zmena rozpočtu
2023/47/dod1
15 296,24 € Fendi,s.r.o. Obec Sološnica
21. November 2023
zabezečenie vykonávania aktivačnej činnosti v roku 2024
2023/48
0,00 € Obec Sološnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
8. November 2023
zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriky
2023/45
0,00 € Západoslovenská distibučná a.s. Obec Solosnica
30. Október 2023
doplnenie odberného miesta - Pri pálenici 612
2023/44 dod2
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Sološncia
20. Október 2023
výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičskú jednotku
2023/43 - výpožička
0,00 € Obec Sološnica Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
18. Október 2023
poskytnutie finančného príspevku na projekt Ovocná alej
2023/41
1 115,00 € Obec Sološnica Nadácia TIPSPORT
18. Október 2023
úprava autobusovej zastávky
2023/42
7 696,61 € TEXOCOR s.r.o. Obec Solosnica
3. Október 2023
dodatok č. 1 a 2 - zapojenie FTVE - výrobné zariadenie
2023/38 dod
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica
3. Október 2023
poskytovanie služieb
2023/40
0,00 € O2 Slovakia sro. Obečc Sološnica