Centrálny register zmlúv

Obec Sološnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Počítačové modelovanie a 3D tlač
DOT3/2023
520,00 € ZRPŠ pri ZŠ Sološnica Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu Hojdačka pre deti
MOP2/2023
400,00 € Veronika Kovárová Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu: Prepájame generácie
MOP5/2023
400,00 € Lýdia Vláčilíková Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu :Edukačné aktivity v Materskej škole
MOP4/2023
400,00 € Eliška Biksadská Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu :Edukačné aktivity v školskom klube
MOP3/2023
400,00 € Eliška Biksadská Obec Sološnica
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: 3 športové udalosti v obci
DOT2/2023
800,00 € Iron Athlet Obec Sološnica
14. Marec 2023
spolupráca na realizovaní projektu Svetlo v tme
MOP1/2023
400,00 € Zuzana Šiškovičová Obec Sološnica
14. Marec 2023
poskytnutie dotácie na projekt: Festival na 4 sudoch 2023
DOT1/2023
1 180,00 € Materina dúška Obec Sološnica
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100650
20,00 € Obec Sološnica PFEILEROVÁ Mária
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100652
20,00 € Obec Sološnica Polák Jozef
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100649
20,00 € Obec Sološnica FRÜHAUF Stanislav
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2023/0100654
20,00 € Obec Sološnica Lačný Vladimír
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/0100651
20,00 € Obec Sološnica DINUŠOVÁ Mária
10. Marec 2023
nájom za hrobové miesto
ZML.20232/0100653
20,00 € Obec Sološnica ČIŽMÁRIKOVÁ Oľga
21. Február 2023
bezodplatné odovzdanie nehnuteľnosti - pozemok reg. C KN, parc.č. 1950/7
2023/6
0,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Bratislava Obec Sološnica
13. Február 2023
zmena poplatkov za ročné aktualizačné a licenčné poplatky
2023/4/dodatok 5
333,01 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Sološnica
13. Február 2023
Kolektívna zmluva na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027
2023/5/ KZ
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku, MŠ Sološnica Obec Sološnica
7. Február 2023
finančná podpora projektu Modernizácia knižnice v Sološnici
2023/2
6 800,00 € Obec Sološnica Fond na podporu umenia
5. Január 2023
výkon odborne spôsobilej osoby ZaD UP
2023/1
3 600,00 € Old Port Capital s.r.o. Obec Sološnica
22. December 2022
dodávka elektrickej energie v roku 2023
2022/43
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Sološnica