Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva a Dodatok č. 1 k Zmluve o posyktnutie dietneho obeda bez príspevku pre občana
INT_065/2024
0,00 € Mesto Kolárovo
21. Jún 2024
Mandátna zmluva
EXT_031/2024
1 200,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. Mesto Kolárovo
17. Jún 2024
zmluva o kontrole čínnosti
EXT_028/2024
4 000,00 € Q-TRUST s. r. o. Mesto Kolárovo
17. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
EXT_029/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a. s. Mesto Kolárovo
12. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
INT_079/2024
0,00 € Bagita Róbert, Bc. Mesto Kolárovo
10. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu na deň detí - 2024
INT_078/2024
800,00 € Občianske združenie FESTIVAL Meteorit Mesto Kolárovo
10. Jún 2024
Zmluva o dielo - Google Maps
EXT_027/2024
605,00 € Maps s.r.o. Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
INT_074/2024
2 295,00 € Tóth Rudolf Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_075/2024
100,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_076/2024
0,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_077/2024
200,00 € PROJEKT-MARKET s. r. o. Mesto Kolárovo
5. Jún 2024
Zámenná zmluva
INT_073/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
5. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
EXT_026/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
INT_072/2024
4 547 040,00 € ČECH, s.r.o. Mesto Kolárovo
30. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
EXT_025/2024
5 505,90 € Mesto Kolárovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Máj 2024
Mandátna zmluva
INT_071/2024
10 800,00 € Attila Fekete - FEKATTI Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančcných prostriedkov z rozpočtu mesta
INT_068/2024
17 000,00 € Hádzanársky Športový Klub - 74 Kolárovo Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_069/2024
1 200,00 € Basketball Club Knives Kolárovo Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_070/2024
1 100,00 € Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo Mesto Kolárovo
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
EXT_023/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo