Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o dielo na výstavbu detského ihriska
INT_130/2023
9 591,00 € PLAYSYSTEM s.r.o. Mesto Kolárovo
29. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania v školských jedálňach - dietna strava
INT_127/2023
0,80 € Mesto Kolárovo
29. September 2023
Dodatok č. 10
INT_128/2023
0,00 € Súkromná spojená škola Mesto Kolárovo
28. September 2023
Nájomná zmluva
INT_125/2023
240,00 € PROJEKT-MARKET s. r. o. Mesto Kolárovo
28. September 2023
Zmluva o dielo
INT_126/2023
1 000,00 € GRANTCONSULT s.r.o. Mesto Kolárovo
28. September 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
EXT_039/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Mesto Kolárovo
27. September 2023
Zmluva o vykonaní prác a služieb
INT_123/2023
16 362,60 € Lumberjack s.r.o. Mesto Kolárovo
27. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_124/2023
7 200,00 € Bakoš Tibor, Ing. Mesto Kolárovo
25. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
EXT_038/2023
283 385,43 € Fond na podporu športu Mesto Kolárovo
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
EXT_036/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Kolárovo
21. September 2023
Zmluva o dielo
INT_122/2023
14 400,00 € Point design s.r.o. Mesto Kolárovo
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
EXT_037/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
20. September 2023
Nájomná zmluva
INT_121/2023
131,48 € LVEM, s.r.o. Mesto Kolárovo
14. September 2023
Nájomná zmluva
INT_120/2023
72,24 € REAL AUCTION, spol. s r.o. Mesto Kolárovo
14. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
INT_119/2023
0,00 € Csizmadia Ľudovít Mesto Kolárovo
14. September 2023
kúpna zmluva
INT_118/2023
17 150,00 € Fekete Martin Mesto Kolárovo
14. September 2023
kúpna zmluva
INT_117/2023
75 900,00 € TOMATA s.r.o. Mesto Kolárovo
7. September 2023
Nájomná zmluva
INT_115/2023
100,00 € Kolárovo PD Mesto Kolárovo
7. September 2023
Nájomná zmluva
INT_116/2023
0,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo Mesto Kolárovo
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí diétnej stravy v ŠJ Školská - bez nároku na príspevok
INT_114/2023
4,20 € Mesto Kolárovo