Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č.1/2023
EXT_047/2023
15 713,86 € DATALAN, a.s. Mesto Kolárovo
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_164/2023
150,00 € Mesto Kolárovo Balázs Ladislav - T
22. December 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_048/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_173/2023
100,00 € Mesto Kolárovo Őszi Gergő
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_172/2023
150,00 € Mesto Kolárovo Mayer Gellért Levente
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_171/2023
100,00 € Mesto Kolárovo Marosiová Agneša
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_170/2023
150,00 € Mesto Kolárovo Kürti Imrich - HOPPYNESS
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_169/2023
150,00 € Mesto Kolárovo Kinga Hamová
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_168/2023
100,00 € Mesto Kolárovo Száraz Štefan
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_167/2023
150,00 € Mesto Kolárovo Pivnica T&T SZABÓ Pincészet
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_166/2023
100,00 € Mesto Kolárovo Kralj Réka, Mgr.
22. December 2023
Zmluva o nájme dreveného stánku
INT_165/2023
100,00 € Mesto Kolárovo Balážová Iveta
22. December 2023
Zmluva o dielo
EXT_049/2023
Doplnená
4 547 040,00 € ČECH, s.r.o. Mesto Kolárovo
20. December 2023
Nájomná zmluva
INT_001/2024
271,00 € MUDr. Peter Bakič s.r.o. Mesto Kolárovo
15. December 2023
Zmluva o pskytnuní finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Kolárovo
INT_163/2023
700,00 € Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo Mesto Kolárovo
8. December 2023
zmluva o vydaní a používaní certif.pre elektr.pečať-ÚPVS
CIN/003/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mesto Kolárovo
8. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku cirkevnej školy v Kolárove
INT_162/2023
228 396,00 € Rímskokatolická cirkev, Trnavská arcidiecéza Mesto Kolárovo
7. December 2023
Kúpna zmluva - pohonné látky
EXT_045/2023
75 967,20 € SLOVNAFT, a.s. Mesto Kolárovo
7. December 2023
Poskytnutie diétneho obeda občanovi v ŠJ Školská
INT_160/2023
0,80 € Mesto Kolárovo
7. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
INT_161/2023
0,00 € Domov dôchodcov Malý Dunaj Mesto Kolárovo