Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na dodanie tovaru ( vysokomrazené potraviny)
INT_028/2022
0,00 € PROJEKT-MARKET s. r. o. Mesto Kolárovo
19. Apríl 2022
Dodatok č.1.k Rámcovešj dohode na dodanie tovaru - mäso a mäsové výrobky
INT_030/2022
0,00 € POZANA MEAT s.r.o. Mesto Kolárovo
28. Apríl 2022
Dohoda o zrušení Rámcovej dohody zo dňa 10.09.2019 - dodanie papiera a obálok
INT_031/2022
0,00 € Xepap, spol. s.r.o. Mesto Kolárovo
3. Máj 2022
Pozemný postrek komárov v zastavanom i mimo zastavaného územia mesta Kolárovo
INT_032/2022
0,00 € Kliment František Mesto Kolárovo
9. Máj 2022
Dohoda o zrušení Rámcovej zmluvy(dohody) - dodanie kancelárskych potrieb
EXT_013/2022
0,00 € ŠEVT a.s. Mesto Kolárovo
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve
EXT_018/2022
0,00 € MABONEX s.r.o. Mesto Kolárovo
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve
EXT_017/2022
0,00 € MABONEX s.r.o. Mesto Kolárovo
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve
EXT_016/2022
0,00 € MABONEX s.r.o. Mesto Kolárovo
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve
EXT_015/2022
0,00 € MABONEX s.r.o. Mesto Kolárovo
12. Máj 2022
Dodatok č.2 k rámcovej zmluve
EXT_014/2022
0,00 € MABONEX s.r.o. Mesto Kolárovo
26. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zml.o zriad.VB č. 89841/14-Sch/2021
EXT_019/2022
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Kolárovo
30. Jún 2022
Zmluva o zverení do správy
INT_053/2022
0,00 € GÚTA SERVICE Mesto Kolárovo
6. Júl 2022
Rámcová dohoda -stavebný materiál-drvenie a triedenie stav. sute
INT_055/2022
0,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Júl 2022
Rámcová dohoda -sypký stavebný materiál
INT_056/2022
0,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Júl 2022
Rámcová dohoda -stavebný betón a výrobky z betónu
CIN/002/2022
0,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
6. Júl 2022
Rámcová dohoda -stavebný materiál-náterové farby, laky, tmely
INT_057/2022
0,00 € LGG, s.r.o. Mesto Kolárovo
20. Júl 2022
Rámcová dohoda -stavebný betón a výrobky z betónu
INT/002/2022
0,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
21. Júl 2022
Rámcová dohoda -stavebný betón a výrobky z betónu
INT/060/2022
0,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
2. August 2022
Zmluva o budúcej zmlue o zriadení vec.bremien
INT_066/2022
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
11. August 2022
Poskytnutie komplexnej služby na úseku PZS
INT_071/2022
0,00 € BOZP & AT s.r.o. Mesto Kolárovo