Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva a Dodatok č. 1 k Zmluve o posyktnutie dietneho obeda bez príspevku pre občana
INT_065/2024
0,00 € Mesto Kolárovo
15. Júl 2024
zámenná zmluva
INT_088/2024
6 169,00 € Takácsová Rajkóová Tímea, Mgr. Mesto Kolárovo
12. Júl 2024
Poskytnutie diénej stravy v ŠJ Školská
INT_087/2024
4,20 € Mesto Kolárovo
10. Júl 2024
Zmluva o prenájme pôdy
INT_086/2024
400,00 € Mesto Kolárovo LVEM, s.r.o.
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
INT_084/2024
1 223,42 € OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb Mesto Kolárovo
9. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
INT_085/2024
33,30 € Hortenzia, n.o. Mesto Kolárovo
9. Júl 2024
Darovacia zmluva
EXT_036/2024
1 200,00 € Artis Jókai o.z. Mesto Kolárovo
3. Júl 2024
Zmluva o pripojení odberného miesta
EXT_035/2024
175,50 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
28. Jún 2024
Zmluva o dielo
INT_083/2024
21 600,00 € AKVADRÁT, s.r.o. Mesto Kolárovo
27. Jún 2024
Dodatok č. 1
INT_082/2024
494 163,23 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Kolárovo
27. Jún 2024
Kúpna zmluva
EXT_034/2024
13 580,00 € Nunofia s.r.o. Mesto Kolárovo
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z RP
INT_080/2024
1 600,00 € Spolok priateľov slovenskej kultúry v Kolárove Mesto Kolárovo
26. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z RP
INT_081/2024
700,00 € ReDance Mesto Kolárovo
25. Jún 2024
Zmluva o dielo
EXT_032/2024
2 000,00 € Ing. Nándor Litomericzky Mesto Kolárovo
21. Jún 2024
Mandátna zmluva
EXT_031/2024
1 200,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. Mesto Kolárovo
17. Jún 2024
zmluva o kontrole čínnosti
EXT_028/2024
4 000,00 € Q-TRUST s. r. o. Mesto Kolárovo
17. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
EXT_029/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a. s. Mesto Kolárovo
12. Jún 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
INT_079/2024
0,00 € Bagita Róbert, Bc. Mesto Kolárovo
10. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení kultúrneho programu na deň detí - 2024
INT_078/2024
800,00 € Občianske združenie FESTIVAL Meteorit Mesto Kolárovo
10. Jún 2024
Zmluva o dielo - Google Maps
EXT_027/2024
605,00 € Maps s.r.o. Mesto Kolárovo