Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2024
Zmluva o dielo
INT_074/2024
2 295,00 € Tóth Rudolf Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_075/2024
100,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_076/2024
0,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo Mesto Kolárovo
7. Jún 2024
Nájomná zmluva
INT_077/2024
200,00 € PROJEKT-MARKET s. r. o. Mesto Kolárovo
5. Jún 2024
Zámenná zmluva
INT_073/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
5. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
EXT_026/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
30. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
INT_072/2024
4 547 040,00 € ČECH, s.r.o. Mesto Kolárovo
30. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
EXT_025/2024
5 505,90 € Mesto Kolárovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Máj 2024
Mandátna zmluva
INT_071/2024
10 800,00 € Attila Fekete - FEKATTI Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančcných prostriedkov z rozpočtu mesta
INT_068/2024
17 000,00 € Hádzanársky Športový Klub - 74 Kolárovo Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_069/2024
1 200,00 € Basketball Club Knives Kolárovo Mesto Kolárovo
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_070/2024
1 100,00 € Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo Mesto Kolárovo
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
EXT_023/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
24. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
EXT_024/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
23. Máj 2024
Zmluva o dielo
INT_177/2023
15 283,00 € Ing. Milan Uhorščák Mesto Kolárovo
22. Máj 2024
Mandátna zmluva - manažovanie projektu
INT_067/2024
500,00 € Forgács Attila Mesto Kolárovo
22. Máj 2024
Sprostredkovateľská zmluva č. PIM0021
EXT_022/2024
1 020,00 € Palm Island Media s. r. o. Mesto Kolárovo
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
EXT_019/2024
540,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
EXT_020/2024
370,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kolárovo
16. Máj 2024
Rámcová dohoda
INT_066/2024
8 596,80 € PARAPETROL a.s. Mesto Kolárovo