Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberných miest zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
EXT_009/2024
13 064,64 € Západoslovenská distribučná, a. s. Mesto Kolárovo
20. Marec 2024
Leasingová zmluva č. 00123/0117
EXT_011/2024
47 606,00 € Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Mesto Kolárovo
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí rinančných prostriedkov z RM
INT_031/2024
500,00 € ŠTKT-OZ Kolárovo/Gúta ( Šport-Tradícia-Kultúra-Turistika ) Mesto Kolárovo
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
EXT_010/2024
2 000,00 € STK Kolárovo Mesto Kolárovo
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnýôch prostredkov z RM
INT_030/2024
500,00 € Základná organizácia chovateľov poštových holubov, Kolárovo Mesto Kolárovo
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov RM
INT_029/2024
2 100,00 € MLYNČEK Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Nájomná zmluva
INT_023/2024
0,00 € Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola, Lesná 9, Kolárovo Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Nájomná zmluva
INT_024/2024
240,00 € PROJEKT-MARKET s. r. o. Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Nájomná zmluva
INT_025/2024
100,00 € Poľnohospodárske družstvo Kolárovo Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_026/2024
6 600,00 € ŠK zápasenie Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z RM
INT_027/2024
800,00 € Gútai Jazzbarátok Köre - Priatelia Jazzu Kolárovo Mesto Kolárovo
19. Marec 2024
Zmluva o dielo na stavebné práce
INT_028/2024
22 134,00 € GUTTE, s.r.o. Mesto Kolárovo
18. Marec 2024
Zmluva o dielo
INT_004/2024
38 668,10 € SZAB STAV s.r.o. Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_018/2024
13 000,00 € JUDO KLUB KOLÁROVO, o. z. Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_019/2024
8 600,00 € Karate Klub Tayo Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_020/2024
36 000,00 € Futbalový klub Kolárovo Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_021/2024
4 100,00 € helloGúta Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_022/2024
5 000,00 € Športový klub cyklistiky Kolárovo Mesto Kolárovo
13. Marec 2024
Zmluva o finančnom leasingu č. 1240543
EXT_008/2024
29 900,00 € Volkswagen finančné služby Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
EXT_061/2023
525 984,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo