Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_019/2024
8 600,00 € Karate Klub Tayo Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_020/2024
36 000,00 € Futbalový klub Kolárovo Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_021/2024
4 100,00 € helloGúta Mesto Kolárovo
15. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_022/2024
5 000,00 € Športový klub cyklistiky Kolárovo Mesto Kolárovo
13. Marec 2024
Zmluva o finančnom leasingu č. 1240543
EXT_008/2024
29 900,00 € Volkswagen finančné služby Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
EXT_061/2023
525 984,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Príloha č. 1
EXT_062/2023
525 984,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Príloha č. 2
EXT_063/2023
542 602,96 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
EXT_006/2024
625 896,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
7. Marec 2024
Príloha č. 1
EXT_007/2024
625 896,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
6. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
INT_016/2024
315,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Kolárovo
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
INT_017/2024
0,00 € Gőgh Bence Mesto Kolárovo
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
EXT_005/2024
333 489,31 € Úrad vlády Slovenskej republiky - ÚPVS Mesto Kolárovo
21. Február 2024
kúpna zmluva
INT_015/2024
24 839,01 € Lakatos Gyula Mesto Kolárovo
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školskýich zariadení na účely Cirkevnej školy v Kolárove
INT_176/2023
234 880,00 € Rímskokatolická cirkev, Trnavská arcidiecéza Mesto Kolárovo
19. Február 2024
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane súvisiacich nevyhnutných úkonov
INT_012/2024
22 776,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Mesto Kolárovo
19. Február 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
INT_013/2024
12 756,00 € eltecor s. r. o. Mesto Kolárovo
19. Február 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
INT_014/2024
6 792,00 € eltecor s. r. o. Mesto Kolárovo
15. Február 2024
Kúpna zmluva
INT_008/2024
35 000,00 € Žídel Karol Mesto Kolárovo
15. Február 2024
Kúpna zmluva
INT_009/2024
43 214,00 € Tóth Róbert, Ing. Mesto Kolárovo