Centrálny register zmlúv

Mesto Kolárovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2024
kúpna zmluva
INT_005/2024
48 066,00 € IBG & Partners s.r.o. Mesto Kolárovo
30. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo
EXT_004/2024
0,00 € ČECH, s.r.o. Mesto Kolárovo
5. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008640 na r. 2024-2025
EXT_059/2023
5,71 € RIGHT POWER, a.s. Mesto Kolárovo
29. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
EXT_003/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
10. Január 2024
kúpna zmluva
INT_174/2023
37 913,00 € Miskó Erik Mesto Kolárovo
10. Január 2024
kúpna zmluva
INT_175/2023
37 417,00 € Mesto Kolárovo Szabóová Tímea
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
INT_003/2024
Doplnená
43 056,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Kolárovo
5. Január 2024
Matričný úrad
EXT_060/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Kolárovo
4. Január 2024
Dohoda o vzájomnej spolupráci- spoločná aktivita proti envir.zničeniu ohorkami
EXT_050/2023
0,46 € SPAK-EKO a. s. Mesto Kolárovo
29. December 2023
Dodatok č. 13 k 17/2015 C
EXT_001/2024
64 193,00 € KolByt, s.r.o. Mesto Kolárovo
29. December 2023
Dodatok č. 11 k 2/2015 A AB
EXT_002/2024
24 970,00 € KolByt, s.r.o. Mesto Kolárovo
29. December 2023
Nájomná zmluva
INT_002/2024
260,90 € TM-REHAB s.r.o. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Zmluva,Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostuponých služieb, Dohoda o spártkach
EXT_053/2023
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostuponých služieb
EXT_052/2023
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dohoda o prevode práv a povinností
EXT_051/2023
22,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostuponých služieb, Dohoda o spártkach
EXT_054/2023
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostuponých služieb, Dohoda o spártkach
EXT_055/2023
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostuponých služieb, Dohoda o spártkach
EXT_056/2023
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok k zmluve poskytovaní verejne dostupných služieb, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve...
EXT_057/2023
27,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kolárovo
28. December 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 01/2017C
EXT_058/2023
9 405,00 € KolByt, s.r.o. Mesto Kolárovo