Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
384/2023
17,00 € Obec Bajč Katarína Kováčová
13. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
529/2023
17,00 € Obec Bajč Karol Maczko
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
682/2017
17,00 € Obec Bajč Imrich Tarics
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
452/2023
10,00 € Obec Bajč Zuzana Goghová
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
307/2023
17,00 € Obec Bajč Juraj Kmeťo, Ing.
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
501/2023
17,00 € Obec Bajč Juraj Kmeťo, Ing.
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
376/2023
17,00 € Obec Bajč Kmeťo Juraj, Ing.
11. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
141/2023
10,00 € Obec Bajč Pogrányiová Alžbeta
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
53/2021
10,00 € Obec Bajč Mária Molnárová
9. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
57/2023
17,00 € Obec Bajč Mária Molnárová
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
283/2023
17,00 € Obec Bajč Helena Tapolcsányiová
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
204/2023
17,00 € Obec Bajč Alžbeta Pogrányivá
4. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
690/2023
20,00 € Obec Bajč Eva Perediová
3. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1/2023
0,00 € Zoltán Rosa Obec Bajč
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
498/2023
17,00 € Obec Bajč Ľudovít Halasi
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
513/2023
17,00 € Obec Bajč Ľudovít Halasi
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
541/2023
10,00 € Obec Bajč Ľudovít Halasi
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
78/2023
10,00 € Obec Bajč Agáta Pásztóová
2. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
326/2023
17,00 € Obec Bajč Anna Tabyová
29. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1/2023
20,00 € Obec Bajč Imrich Asztalos