Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
519/2023
10,00 € Obec Bajč Frederika Tankóová
12. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
92/2023
17,00 € Obec Bajč Iveta Molnárová
12. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
90/2023
17,00 € Obec Bajč Iveta Molnárová
11. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
508/2023
10,00 € Obec Bajč Albína Halászová
11. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
544/2023
17,00 € Obec Bajč Agáta Pásztóová
11. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
408/2023
17,00 € Obec Bajč Róbert Kečkéš
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1538/2023/OSČ
4 988,80 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Bajč
7. September 2023
Zmluva o grantovom účte
06092023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
17. August 2023
Zmluva č. 2/2023
Zmluva č. 2/2023 o nakladaní s KO
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Obec Bajč
18. Júl 2023
Zmluva o dielo
6/2023
1 000,00 € AGH consult s.r.o. Obec Bajč
13. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
20231207
0,00 € Obec Bajč NATUR-PACK, a.s.
12. Júl 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
001/2023
30,00 € FERROTECH MasterCraft, s.r.o. Obec Bajč
4. Júl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409079198
15,00 € Obec Bajč Generali Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
19. Jún 2023
Poistná zmluva
2408962848
3 188,88 € Obec Bajč Generali poisťovňa
19. Jún 2023
Poistná zmluva
2409006463
297,55 € Obec Bajč Generali poisťovňa
19. Jún 2023
Rámcová poistná zmluva
9059805687
272,30 € Obec Bajč Generali poisťovňa
14. Jún 2023
zmluvné poistenie
2409019005
78,95 € Obec Bajč Generali poisťovňa
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
17042023
40 738,80 € Buona s.r.o. Obec Bajč
21. Apríl 2023
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
20232004
1 000,00 € Obec Bajč OZ Veselá Labka
21. Apríl 2023
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
20232004
1 000,00 € Obec Bajč OZ Veselá Labka