Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
550/2023
17,00 € Obec Bajč Gabriel Takáč
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
393/2023
10,00 € Obec Bajč Mária Valentová
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
392/2023
10,00 € Obec Bajč Mária Valentová
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
335/2023
17,00 € Obec Bajč Mária Valentová
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
691/2023
10,00 € Obec Bajč Mária Valentová
18. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
435/2023
17,00 € Obec Bajč Edita Brucková
14. September 2023
Zmluva o dielo
B01/2023
8 427,10 € Zoltán Rosa Obec Bajč
14. September 2023
Kúpna zmluva
KZ 2/2023
1 500,00 € Erika Dibuzová Obec Bajč
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
336/2023
17,00 € Obec Bajč Rozália Vrtíková
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
692/2023
10,00 € Obec Bajč Vrtíková Rozália
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
114/2023
17,00 € Obec Bajč Rozália Vrtíková
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
56/2023
17,00 € Obec Bajč Milan Halász
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
8/2023
17,00 € Obec Bajč Milan Halász
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
606/2023
17,00 € Obec Bajč Milan Halász
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
688/2023
10,00 € Obec Bajč Erika Dibúzová
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
87/2023
10,00 € Obec Bajč Eva Kiszucsanová
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
387/2023
17,00 € Obec Bajč Júliana Brigyiková
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
386/2023
10,00 € Obec Bajč Olívia Grygová
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
525/2023
17,00 € Obec Bajč Sabína Kovács
13. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
487/2023
17,00 € Obec Bajč Sabína Kovács