Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Október 2022
Dodatok č.1
5/2022 Dodatok č.1
0,00 € Centrum sociálnych služieb - Margaréta, n. o. Obec Bajč
27. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0007
0,00 € Obec Bajč DataCentrum
2. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2023
0,00 € Obec Bajč MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o, Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
2. Február 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumlátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
2022 Zmluva
0,00 € Obec Bajč ASEKOL SK s.r.o. , Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
2. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva 2023
0,00 € Obec Bajč ENVIRIPOL SK s.r.o. , Lamačská cetsa 45, 841 03 Bratislava
23. Marec 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva
1/Z/2023
0,00 € Ing. Ivan Križalkovič a Ing. Markéta Križalkovičová Bachorecová Obec Bajč
23. Marec 2023
Zmluva o zrušení predkupného práva
2/Z/2023
0,00 € Viktor Sárközy a Erika Sárközy Dobosiová Obec Bajč
24. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva č. 2/2023
0,00 € Obec Bajč GASPIPE s.r.o.
4. Apríl 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
20230404
0,00 € Obec Bajč EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z
18. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci.
1918500012-ZoS.
0,00 € Obec Bajč Západoslovenská distribučná a. s.
13. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
20231207
0,00 € Obec Bajč NATUR-PACK, a.s.
17. August 2023
Zmluva č. 2/2023
Zmluva č. 2/2023 o nakladaní s KO
0,00 € Brantner Nové Zámky, s.r.o. Obec Bajč
7. September 2023
Zmluva o grantovom účte
06092023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
3. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1/2023
0,00 € Zoltán Rosa Obec Bajč
2. Január 2024
ZMLUVA o združenej dodávke zemného plynu
01ZP/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Obec Bajč
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 70211/2024
70211/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as.s. Obec Bajč
24. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € TOPSTAV É&A s.r.o. Obec Bajč