Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/62/2024
17,00 € Obec Bajč Tibor Vicena
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/52/2024
17,00 € Obec Bajč Katarína Sládeková
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/599/2024
7,00 € Obec Bajč Katarína Sládeková
17. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/614/2024
7,00 € Obec Bajč František Rácz
15. Apríl 2024
Zmluuva
2024236
7 200,00 € WildRiverMusic, s.r.o. Obec Bajč
4. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva o NFP- MOaPS
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Bajč
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Územný plán
7 080,00 € K2 ateliér s.r.o. Obec Bajč
27. Marec 2024
Zmluva o zrušení predkupného práva 1/Z/2024
Zmluva o zrušení predkupného práva 1/Z/2024
0,00 € Chovancová Marta Obec Bajč
25. Marec 2024
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k Zmluve
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Bajč
21. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
675/2024
17,00 € Obec Bajč Marián Václav
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
262/2024
10,00 € Obec Bajč Alžbeta Bolemantová
4. Marec 2024
Zmluva č.01/2023 o nájme pozemku
012023
229,44 € Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza Obec Bajč
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 20/001/24
01
399 580,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € TOPSTAV É&A s.r.o. Obec Bajč
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
462/2024
10,00 € Obec Bajč Andrea
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí daru
2023ZoD/274
24,28 € COOP Jednota Nové Zámky Obec Bajč
2. Február 2024
Mandátna zmluva
20/001/24
369 150,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
29. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
359/2024
10,00 € Obec Bajč Ladislav Varga