Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
259/2023
17,00 € Obec Bajč Adriana Ozimyová
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
687/2023
10,00 € Obec Bajč Žaneta Šantúrová
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
67/2023
17,00 € Obec Bajč Štefan Keresztes
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
135/2023
10,00 € Obec Bajč Juliana Kmetyóová
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
72/2023
17,00 € Obec Bajč Andrej Ďuran
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
287/2023
17,00 € Obec Bajč Ján Gyuran
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
94/2023
17,00 € Obec Bajč Ján Koppán, Ing.
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
289/2023
17,00 € Obec Bajč Oľga Benková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
333/2023
10,00 € Obec Bajč Oľga Benková
30. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
11/2023
17,00 € Obec Bajč Benková Oľga
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
445/2023
17,00 € Obec Bajč Ladislav Fűri
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
60/2023
17,00 € Obec Bajč Kristína Tabiová
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
542/2023
17,00 € Obec Bajč Emília Sláviková
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
38/2023
17,00 € Obec Bajč Jozef Ondrušek
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
19/2023
7,00 € Obec Bajč Richard Baláž
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
131/2023
17,00 € Obec Bajč Richard Baláž
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
69/2023
17,00 € Obec Bajč Imrich Szabó
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
303/2023
7,00 € Obec Bajč Imrich Szabó
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
344/2023
10,00 € Obec Bajč Imrich Szabó
25. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
672/2023
17,00 € Obec Bajč Marian Šantúr