Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
36/2023
10,00 € Obec Bajč Ignác Gerendás
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
164/2023
17,00 € Obec Bajč Anna Nagyová, Ing.
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
161/2023
10,00 € Obec Bajč Barbora Tanková
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
612/2023
7,00 € Obec Bajč Zuzana Hegedűsová
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
26/2023
10,00 € Obec Bajč Zuzana Hegedűsová
10. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
40/2023
10,00 € Obec Bajč Zuzana Hegedűsová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
585/2023
10,00 € Obec Bajč Ingrida Šantúrová, Mgr.
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
490/2023
10,00 € Obec Bajč Marián Kopásek
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
126/2023
17,00 € Obec Bajč Viliam Kisučan
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
290/2023
17,00 € Obec Bajč Ľubica Ohrádková, Mgr.
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
355/2023
17,00 € Obec Bajč Magdaléna Horváthová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
281/2023
17,00 € Obec Bajč Alica Pavlíková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
104/2023
10,00 € Obec Bajč Antonín Alkér
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
130/2023
17,00 € Obec Bajč Antonín Alkér
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
485/2023
17,00 € Obec Bajč Zuzana Lackóová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2023
17,00 € Obec Bajč Valéria Urbaneková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
669/2023
10,00 € Obec Bajč Renata Mátyusová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
165/2023
17,00 € Obec Bajč Darina Štetková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
186/2023
17,00 € Obec Bajč Darina Štetková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
433/2023
17,00 € Obec Bajč Edita Mišturiková