Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo TOPSTAV É&A s.r.o.
619 147,56 € TOPSTAV É&A s.r.o. Obec Bajč
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 20/001/24
01
399 580,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
2. Február 2024
Mandátna zmluva
20/001/24
369 150,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
4. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zmluva o NFP- MOaPS
166 744,66 € Úrad vlády SR Obec Bajč
6. Február 2023
Kúpna zmluva
4/NV/2023
77 100,00 € T&C Logistic s.r.o. Obec Bajč
1. Marec 2023
Kúpna zmluva
1/NV/2023
43 860,00 € Veronika Kalocsányiová Obec Bajč
14. Marec 2023
Kúpna zmluva
5/NV/2023
43 860,00 € Ján Erdélyi a manželka Hajnalka Erdélyi Obec Bajč
18. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
3/NV/2023
41 220,00 € Ján Erdélyi a manželka Hajnalka Erdélyi Obec Bajč
10. Október 2022
Kúpna zmluva
7/NV/2022
41 100,00 € Zuzana Shah -Gair, rod. Benková Obec Bajč
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva
17042023
40 738,80 € Buona s.r.o. Obec Bajč
17. Január 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
2/NV/2023
39 900,00 € Roland Petrovics, rod. Petrovics , Gbelce Obec Bajč
10. Október 2022
Kúpna zmluva
6/NV/2022
39 780,00 € Gabriel Kovács Obec Bajč
26. September 2023
Zmluva o dielo
20230828-1
11 997,42 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Bajč
16. Marec 2023
Kúpna zmluva
1/2023
10 000,00 € Romulus Suchovský, Trstinova 642/24, 945 01 Komárno Obec Bajč
13. December 2023
Kúpna zmluva č. 03/2023
Kúpna zmluva 03/2023
9 000,00 € JUDr., PhDr. Milan Španír, LL.M. Obec Bajč
14. September 2023
Zmluva o dielo
B01/2023
8 427,10 € Zoltán Rosa Obec Bajč
15. Apríl 2024
Zmluuva
2024236
7 200,00 € WildRiverMusic, s.r.o. Obec Bajč
27. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo - Územný plán
7 080,00 € K2 ateliér s.r.o. Obec Bajč
8. Február 2023
Kúpna zmluva
06022023
5 500,00 € Rastislav Hluchý Obec Bajč
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bajč č. 1/2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bajč
5 500,00 € Obec Bajč TJ DYNAMO Bajč