Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
298/2024
17,00 € Obec Bajč Adriana Fabiánová
16. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
300/2024
17,00 € Obec Bajč Kristína Bréšková
16. Január 2024
dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 01 k Zmluve o nájme nebytových priestor
220,00 € Obec Bajč Pekáreň Dóža
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 70211/2024
70211/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as.s. Obec Bajč
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
37/2024
17,00 € Obec Bajč Valéria Pavlovičová
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
375/2024
17,00 € Obec Bajč Mária Geletová
12. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
591/2024
10,00 € Obec Bajč Žofia Havranová
10. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
49,80 € Obec Bajč Žaneta Szencziová
8. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
193/2024
17,00 € Obec Bajč Gabriela Vaňová
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro
180,00 € Obec Bajč Zoltán Gőgh
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2
220,00 € Obec Bajč Beáta Dráfiová
8. Január 2024
dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 1
320,00 € Obec Bajč Ing. Milan Šimon - M-pneu
8. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2021
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2
220,00 € Obec Bajč Erika Mazánová rod. Csergeová
8. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2021
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestoro
180,00 € Obec Bajč Katarína Nagyová
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
581/2024
17,00 € Obec Bajč Jozef Slovák
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
697/2024
17,00 € Obec Bajč Rozália Bachorecová
3. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
698/2024
17,00 € Obec Bajč Rozália Bachorecová
2. Január 2024
ZMLUVA o združenej dodávke zemného plynu
01ZP/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Obec Bajč
2. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bajč č. 1/2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bajč
5 500,00 € Obec Bajč TJ DYNAMO Bajč
27. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
696/2023
10,00 € Obec Bajč Kristián Jurčík