Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
485/2023
17,00 € Obec Bajč Zuzana Lackóová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
45/2023
17,00 € Obec Bajč Valéria Urbaneková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
669/2023
10,00 € Obec Bajč Renata Mátyusová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
165/2023
17,00 € Obec Bajč Darina Štetková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
186/2023
17,00 € Obec Bajč Darina Štetková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
433/2023
17,00 € Obec Bajč Edita Mišturiková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
280/2023
17,00 € Obec Bajč Veronika Holotová
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
345/2023
10,00 € Obec Bajč Xénia Sláviková
8. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
293/2023
10,00 € Obec Bajč Xénia Sláviková
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
216/2023
10,00 € Obec Bajč Alžbeta Ivaničová
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
64/2023
17,00 € Obec Bajč Alžbeta Ivaničová
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
215/2023
17,00 € Obec Bajč Alžbeta Ivaničová
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
74/2023
10,00 € Obec Bajč Alžbeta Ivaničová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
49/2023
17,00 € Obec Bajč Terézia Gregorová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
269/2023
17,00 € Obec Bajč Terézia Gregorová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
270/2023
17,00 € Obec Bajč Terézia Gregorová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
623/2023
7,00 € Obec Bajč Terézia Gregorová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
622/2023
7,00 € Obec Bajč Tímea Zsigóová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
47/2023
10,00 € Obec Bajč Tímea Zsigóová
6. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
227/2023
17,00 € Obec Bajč Monika Taricsová, Mgr.