Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
533/2023
17,00 € Obec Bajč Magdaléna Sederová
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
221/2023
17,00 € Obec Bajč Jozef Šlechta
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
554/2023
10,00 € Obec Bajč Alexandra Illéšová
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
315/2023
10,00 € Obec Bajč Rozália Bachorecová
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
91/2023
10,00 € Obec Bajč Rozália Bachorecová
25. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
100/2023
10,00 € Obec Bajč Jozef Salgo
22. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
9/2023
17,00 € Obec Bajč Ladislav Žigo
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
500/2023
17,00 € Obec Bajč Mária Kmeťová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
506/2023
17,00 € Obec Bajč Judita Červenková
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
188/2023
10,00 € Obec Bajč Marta Hegedűsová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
618/2023
7,00 € Obec Bajč Marta Hegedűsová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
553/2023
17,00 € Obec Bajč Zuzana Munková
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
273/2023
17,00 € Obec Bajč Gabriel Kláriš
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
586/2023
10,00 € Obec Bajč Erika Dobosiová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
42/2023
17,00 € Obec Bajč Erika Dobosiová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
531/2023
10,00 € Obec Bajč Erika Dobosiová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
162/2023
17,00 € Obec Bajč Magdaléna Mártonová
20. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
674/2023
17,00 € Obec Bajč Rozália Lengyelová
19. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
543/2023
17,00 € Obec Bajč Mária Pénteková
19. September 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
689/2023
17,00 € Obec Bajč Marta Molnárová