Centrálny register zmlúv

Obec Bajč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € TOPSTAV É&A s.r.o. Obec Bajč
19. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
462/2024
10,00 € Obec Bajč Andrea
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny E100008372
E100008372
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Obec Bajč
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí daru
2023ZoD/274
24,28 € COOP Jednota Nové Zámky Obec Bajč
2. Február 2024
Mandátna zmluva
20/001/24
369 150,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
29. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
359/2024
10,00 € Obec Bajč Ladislav Varga
24. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Bajč
19. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
298/2024
17,00 € Obec Bajč Adriana Fabiánová
16. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
300/2024
17,00 € Obec Bajč Kristína Bréšková
16. Január 2024
dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 01 k Zmluve o nájme nebytových priestor
220,00 € Obec Bajč Pekáreň Dóža
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 70211/2024
70211/2024
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, as.s. Obec Bajč
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
37/2024
17,00 € Obec Bajč Valéria Pavlovičová
15. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
375/2024
17,00 € Obec Bajč Mária Geletová
12. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
591/2024
10,00 € Obec Bajč Žofia Havranová
10. Január 2024
Kúpna zmluva
1/2024
49,80 € Obec Bajč Žaneta Szencziová
8. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
193/2024
17,00 € Obec Bajč Gabriela Vaňová
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro
180,00 € Obec Bajč Zoltán Gőgh
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme obecného bytu č. 1/2
220,00 € Obec Bajč Beáta Dráfiová
8. Január 2024
dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
dodatok č. 1
320,00 € Obec Bajč Ing. Milan Šimon - M-pneu