Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/025/2023
836,01 € Autoopravovňa Szabó György Obec Horné Saliby
5. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/026/2023
849,21 € Autoopravovňa Szabó György Obec Horné Saliby
4. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/023/2023
192,52 € Karkus Ľubomír Obec Horné Saliby
4. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/024/2023
192,52 € Perleczky Franciska Obec Horné Saliby
4. December 2023
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
INE/017/2023
900,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Horné Saliby
1. December 2023
Nájomná zmluva
BYT/022/2023
189,21 € Pavlusová Diana Obec Horné Saliby
30. November 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0031
7,00 € Obec Horné Saliby Mészárosová Mária
22. November 2023
Výpoveď nájomnej zmluvy
BYT/021/2023
0,00 € Vestium s.r.o. Obec Horné Saliby
15. November 2023
Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.3 písm. a) ods.4, ods.10, §26 ods.2 písm) g. a )dalších zákona č.417/2023
INE/016/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Horné Saliby
14. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
EXT/003/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Horné Saliby
9. November 2023
Nájomná zmluva
BYT/020/2023
175,93 € Kubovicsová Alica Obec Horné Saliby
2. November 2023
Nájomná zmluva
BYT/019/2023
175,93 € Szabóová Lýdia Obec Horné Saliby
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
INE/015/2023
29 057,13 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Horné Saliby
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
INE/014/2023
1 000,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/013/2023
400,00 € Miestny Kynologický klub Horné Saliby Obec Horné Saliby
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/018/2023
176,62 € GATT s.r.o. Obec Horné Saliby
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
INE/013/2023
91 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Horné Saliby
18. September 2023
Dodatok č. 1 ku KZ
KZ/004/2023
3 560,00 € Kmeťková Beáta Obec Horné Saliby
14. September 2023
Zmluva o dielo
DIE/007/2023
27 630,56 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0027
18,00 € Obec Horné Saliby Tóth Milan Ing.