Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0007
9,00 € Obec Horné Saliby Lukovicsová Beáta MUDr.
5. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0008
18,00 € Obec Horné Saliby Lukovicsová Beáta MUDr.
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/004/2023
500,00 € Občianske združenie hornosalibských koniarov NYERGES Obec Horné Saliby
2. Máj 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0006
18,00 € Obec Horné Saliby Lachatová Katarína
2. Máj 2023
Zmluva č. 3230098
INE/006/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Horné Saliby
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
BYT/012/2023
189,21 € Pavlus Zsolt Obec Horné Saliby
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-16/2020
INE/005/2023
0,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Horné Saliby
28. Apríl 2023
Nájomná zmluva
BYT/011/2023
192,52 € Boledovičová Karina Obec Horné Saliby
27. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zaridenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
INE/004/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Horné Saliby
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/003/2023
600,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Horné Saliby Obec Horné Saliby
25. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0003
18,00 € Obec Horné Saliby Takács Jozef
25. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0002
18,00 € Obec Horné Saliby Valierová Veronika
25. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0001
9,00 € Obec Horné Saliby Bodorová Milena
25. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0004
9,00 € Obec Horné Saliby Kovács Lívia Mgr.
21. Apríl 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0005
18,00 € Obec Horné Saliby Kovács Lívia Mgr.
14. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZOD/002/2023
750,00 € Klub dôchodcov Horné Saliby Obec Horné Saliby
11. Apríl 2023
Dohoda č.22/05/010/27 - o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplenení niektorých zákonov
INE/003/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Horné Saliby
3. Apríl 2023
Nájomná zmluva
BYT/010/2023
189,21 € Tyukos Ferdinand Obec Horné Saliby
24. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
BYT/009/2023
185,00 € Renczes Frederik Obec Horné Saliby
24. Marec 2023
Dotácia z rozpočtu Obce Horné Saliby na rok 2023
ZOD/001/2023
750,00 € Klub Seniorov Obec Horné Saliby