Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Rámcová zmluva o dielo
DIE/005/2022
137 713,67 € Cesty s.r.o. Obec Horné Saliby
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
INE/013/2023
91 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Horné Saliby
24. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č.309070AVF7
INE/011/2022
55 731,75 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Horné Saliby
13. Február 2023
Zmluva o dielo
DIE/001/2023
52 799,99 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
18. Júl 2022
Darovacia zmluva
INE/013/2022
47 039,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Saliby
23. August 2023
Zmluva o dielo
DIE/006/2023
42 045,12 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
12. Máj 2023
Zmluva o dielo
DIE/003/2023
36 449,77 € MOBI, s.r.o. Obec Horné Saliby
4. Október 2022
Zmluva o dielo
DIE/006/2022
35 995,88 € BETONMIX s.r.o. Obec Horné Saliby
30. Jún 2022
Zmluva o dielo
DIE/004/2022
34 071,72 € MOBI, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
INE/015/2023
29 057,13 € Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány Obec Horné Saliby
14. September 2023
Zmluva o dielo
DIE/007/2023
27 630,56 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Horné Saliby
4. Júl 2022
Zmluva o dielo
DIE/003/2022
22 117,80 € TG Composites s.r.o. Obec Horné Saliby
17. Február 2023
Zmluva o dielo
DIE/002/2023
15 540,00 € Varemont s.r.o. Obec Horné Saliby
10. Máj 2022
Zmluva o dielo 2022/0103
DIE/002/2022
14 465,65 € Šmigrovský Martin, Mgr.art. Obec Horné Saliby
22. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/008/2022
12 000,00 € Telovýchovná jednota Obec Horné Saliby
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/009/2023
12 000,00 € Telovýchovná jednota Horné Saliby Obec Horné Saliby
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/001/2024
12 000,00 € Telovýchovná jednota Horné Saliby Obec Horné Saliby
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
KZ/003/2022
11 000,00 € Belovič Július, Ing. Obec Horné Saliby
7. September 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ Z EURA v obci Horné Saliby
INE/015/2022
10 000,00 € SLOVESNKÝ FUTBALOVÝ ZVAZ Obec Horné Saliby
15. Máj 2023
Zmluva o dielo
DIE/004/2023
9 941,52 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby