Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT0052022
0,00 € Obec Horné Saliby la Perla, s.r.o.
24. Máj 2022
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka
INE/010/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Horné Saliby
22. Júl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
INE/014/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Horné Saliby
8. September 2022
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Horné Saliby, okres Galanta
INE/016/2022
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Horné Saliby
23. September 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
INE/019/2022
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Horné Saliby
30. September 2022
Darovacia zmluva
INE/023/2022
0,00 € Renczes Adrián, Ing. Obec Horné Saliby
30. September 2022
Zmluva o vrátení daru
INE/022/2022
0,00 € Renczes Adrián, Ing. Obec Horné Saliby
17. November 2022
Dohoda č.22/05/010/27 - o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplenení niektorých zákonov
INE/001/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Horné Saliby
23. November 2022
Darovacia zmluva
INE/005/2022
0,00 € Slovenská republika-Štatistický úrad SR Obec Horné Saliby
7. December 2022
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZNR1111201816
EXT/005/2022
0,00 € ENVI-PAK,a.s. Obec Horné Saliby
9. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
EXT/001/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby
17. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
KZ/001/2023
0,00 € Szabo Ondrej Obec Horné Saliby
7. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov
EXT/003/2023
0,00 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. Apríl 2023
Dohoda č.22/05/010/27 - o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplenení niektorých zákonov
INE/003/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Galanta Obec Horné Saliby
27. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zaridenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
INE/004/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Horné Saliby
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-16/2020
INE/005/2023
0,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Horné Saliby
5. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom č S081000068
EXT/005/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby
14. Jún 2023
Zmluva o dodávke prebytkov elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
INE/008/2023
0,00 € ZSE Energia Obec Horné Saliby
20. Jún 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
INE/009/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Horné Saliby
30. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. ZM-36/2020
EXT/010/2023
0,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Horné Saliby