Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0008
27,00 € Obec Horné Saliby Pšenáková Alžbeta
27. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0009
9,00 € Obec Horné Saliby Pšenáková Alžbeta
27. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0007
18,00 € Obec Horné Saliby Pšenáková Alžbeta
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0005
27,00 € Obec Horné Saliby Pšenáková Ivica Ing.
21. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0006
9,00 € Obec Horné Saliby Pšenáková Ivica Ing.
9. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0004
18,00 € Obec Horné Saliby Patócsová Eva
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/001/2024
12 000,00 € Telovýchovná jednota Horné Saliby Obec Horné Saliby
7. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2020
BYT/001/2024
0,00 € Zámočníctvo Deák s.r.o. Obec Horné Saliby
24. Január 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0002
7,00 € Obec Horné Saliby Bégerová Daniela
24. Január 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0003
14,00 € Obec Horné Saliby Bedečová Mária
23. Január 2024
Nájomná zmluva
BYT/031/2023
1,00 € ZŠ s MŠ Obec Horné Saliby
23. Január 2024
Nájomná zmluva
BYT/032/2023
1,00 € ZŠ s MŠ s VJM Obec Horné Saliby
23. Január 2024
Nájomná zmluva
BYT/033/2023
1,00 € ZŠ s MŠ s VJM Obec Horné Saliby
12. Január 2024
nájom za hrobové miesto
2024/ 0001
18,00 € Obec Horné Saliby Behz Judita
2. Január 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM -16/2020
INE/002/2024
132,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Horné Saliby
2. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve č. ZM -36/2020
EXT/004/2024
0,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Horné Saliby
22. December 2023
Zmluva o prenájme pozemku
BYT/030/2023
7,78 € Juhás Štefan Obec Horné Saliby
19. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0035
7,00 € Obec Horné Saliby Czinege Peter
19. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0034
14,00 € Obec Horné Saliby Flašková Helena
19. December 2023
Zmluva o prenájme pozemku
BYT/029/2023
15,45 € Kvasnica Ivan, Ing. Obec Horné Saliby