Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/008/2023
636,96 € Andrikovics Jozef Obec Horné Saliby
7. Marec 2023
Nájomná zmluva
BYT/016/2022
192,52 € Hulko Marián Obec Horné Saliby
3. Marec 2023
Zmluva o dočasnom nájme poľnohospodárskej pôdy
BYT/007/2023
763,97 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Horné Saliby
1. Marec 2023
Kúpna zmluva
KZ/002/2023
5 100,00 € Bitto Milan Obec Horné Saliby
17. Február 2023
Zmluva o dielo
DIE/002/2023
15 540,00 € Varemont s.r.o. Obec Horné Saliby
13. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/006/2023
796,20 € ZDRAVMICH,s.r.o. MUDr.Ingeliová Obec Horné Saliby
13. Február 2023
Zmluva o dielo
DIE/001/2023
52 799,99 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
7. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o správe registratúrnych záznamov
EXT/003/2023
0,00 € DOCUGROUP Slovakia, s.r.o. Obec Horné Saliby
7. Február 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. A/668/11/2008
EXT/004/2023
144,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Horné Saliby
26. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
EXT/002/2023
87,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Horné Saliby
25. Január 2023
Nájomná zmluva o nájme bytu
BYT/005/2023
189,21 € Mrnka Peter Obec Horné Saliby
25. Január 2023
Nájomná zmluva
BYT/004/2023
175,93 € Horváthová Iveta Obec Horné Saliby
17. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
KZ/001/2023
0,00 € Szabo Ondrej Obec Horné Saliby
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/002/2023
125,97 € TM DENT, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/003/2023
716,52 € TM DENT, s.r.o. Obec Horné Saliby
9. Január 2023
Mandátna zmluva č. 05/2023
INE/002/2023
60,00 € Búsová Agnesa Obec Horné Saliby
9. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
EXT/001/2023
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby
2. Január 2023
Nájomná zmluva
BYT/001/2023
195,84 € Pulen Nándor Obec Horné Saliby
20. December 2022
Nájomná zmluva
BYT/034/2022
189,21 € Királyová Milena Obec Horné Saliby
16. December 2022
Nájomná zmluva
BYT/033/2022
192,52 € Cerovská Janette Obec Horné Saliby