Centrálny register zmlúv

Obec Horné Saliby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb
INE/014/2023
1 000,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Horné Saliby
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/013/2023
400,00 € Miestny Kynologický klub Horné Saliby Obec Horné Saliby
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BYT/018/2023
176,62 € GATT s.r.o. Obec Horné Saliby
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
INE/013/2023
91 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Horné Saliby
18. September 2023
Dodatok č. 1 ku KZ
KZ/004/2023
3 560,00 € Kmeťková Beáta Obec Horné Saliby
14. September 2023
Zmluva o dielo
DIE/007/2023
27 630,56 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Obec Horné Saliby
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0027
18,00 € Obec Horné Saliby Tóth Milan Ing.
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0028
18,00 € Obec Horné Saliby Tóth Milan Ing.
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0029
9,00 € Obec Horné Saliby Tóth Milan Ing.
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0030
18,00 € Obec Horné Saliby Tóth Milan Ing.
7. September 2023
Darovacia zmluva
INE/012/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Saliby
5. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0026
18,00 € Obec Horné Saliby Keszegová Anikó
4. September 2023
Nájomná zmluva
BYT/017/2023
192,52 € Páldi István Obec Horné Saliby
30. August 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0025
14,00 € Obec Horné Saliby Bedecs Július
30. August 2023
nájom za hrobové miesto
2023/ 0024
18,00 € Obec Horné Saliby Kontár René Ing.
23. August 2023
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Horné Saliby, okres Galanta
INE/011/2023
4 860,88 € Slovenský pozemkový fond Obec Horné Saliby
23. August 2023
Zmluva o dielo
DIE/006/2023
42 045,12 € ByteComp, s.r.o. Obec Horné Saliby
16. August 2023
Kúpna zmluva
KZ/003/2023
3 560,00 € Kmeťková Beáta Obec Horné Saliby
9. August 2023
Zmluva o dielo
DIE/005/2023
500,00 € Goriláková Beáta, Mgr. Obec Horné Saliby
28. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZOD/012/2023
350,00 € Slovenský zväz chovateľov Obec Horné Saliby